Akışkanlar Mekaniğinde Rüzgar Tünelleri ve Deneysel Metodların Tarihsel Gelişimi

Dr. Emir Öngüner İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 17.05.2022, 10:30-12:00 Özet: Otomobil, otobüs, rüzgar türbini, uçak, helikopter, İHA, gökdelen, stadyum gibi bir çok farklı mühendislik yapılarının rüzgar yükü testlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz? Hangi cihazlarla, hangi verilerin alındığını ve bunların Ar-Ge’de ne amaçlı kullanıldığını görmek ve tarihsel gelişimine şahit olmak ister misiniz? Hava ile teması olan cisimlerin, sürüklenme ve mukavemet odaklı deneylerinin yapılabilmesi için kullanılan rüzgar tünelleri, yaklaşık bir asırdır mühendislerin kullandığı düzeneklerdendir. Otomobil, havacılık, gemicilik, inşaat ve enerji gibi oldukça geniş bir alana çözüm sunan bu devasa deneysel tesisler, halen bilim dünyasının kullandığı laboratuvarlar olmaya devam etmektedir. Günümüzde CFD gibi hesaplamalı analizlerin de ön plana çıktığı bir ortamda halen sıkça başvurulan rüzgar tünelleri, deneysel cihazlar ile donatılarak gerekli verilerin alınmasına olanak vermektedir. Tünel içinde alınan veriler analiz edilerek, test edilen modelin hava ile olan teması daha verimli anlaşılmaktadır. Bu seminer dahilinde, rüzgar tünellerinin ortaya çıkışına dair mühendislik tarihindeki ilk fikirlere değinilecek, 20. yüzyılda dünyada kullanılan önemli tesisler tanıtılacak ve 21. yüzyılda bu düzeneklerde kullanılan deneysel metodlardan örnekler sunulacaktır. Özgeçmiş: 2005 St. Georg Avusturya Lisesi mezunu olan Öngüner, 2012’de Stuttgart Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’ni yüksek mühendis derecesiyle bitirmiştir. Mezuniyet tezini Mercedes-Benz’in Aerodinamik ve Rüzgar Tüneli departmanında tamamlamıştır. 2013 senesinde Belçika’daki von Karman Institute for Fluid Dynamics’ten yüksek lisans sonrası ihtisas programından mezun olmuş, 2017’de Brandenburg Teknik Üniversitesi’nden deneysel akışkanlar mekaniği dalında doktora derecesi almıştır. Doktora süresince Bologna ve Princeton Üniveristeleri’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2017-2021 arası DLR-Alman Havacılık ve Uzay Merkezi bünyesinde kara araçları aerodinamiği projelerinde yer almıştır. An itibariyle, deneysel ölçüm cihazları geliştiren Dantec Dynamics’te, Batı Almanya ve Hollanda’dan sorumlu uygulama ve satış temsilcisi olarak üniversite ve sanayi kurumlarına destek vermektedir. İkisi mühendislik, biri teknik tarih olmak üzere üç kitap yayımlamıştır.