abet_logo_new

İTÜ Makina Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. www.abet.org
ABET - Akredite Program Arama
ABET - Öğrenciler ve Aileler İçin
ABET - Akreditasyon Neden ÖnemliMisyonumuz

Ulusal ve uluslararası kuruluşların her kademesinde başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, güncel teknolojiyi izleyebilen, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, çağdaş makina mühendisleri yetiştirmek; Yapacağı evrensel standartlardaki temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile ülkenin teknolojik ufuklarını genişletmede ve kalkınmasında öncü olmak, yaptığı araştırmaları yayınlayarak bilime ve topluma katkıda bulunmaktır.Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası boyutta çağdaş ve önder bir makina mühendisliği bölümü olarak makina mühendisliği bilim ve teknolojisinin odağı olmaktır.Program Hedefleri

 • Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen,

 • Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen,

 • Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen,

 • Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen,

 • Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen,

Makina Mühendislerini yetiştirmektir.Öğrenci Çıktıları

 1. Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi,

 2. Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi,

 3. Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi,

 4. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi,

 5. Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi,

 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği,

 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi,

 8. Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği,

 9. Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği,

 10. Makina mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği,

 11. Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi,

 12. Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından birinde (konstrüksiyon-imalat, sistem-kontrol, enerji, otomotiv, tesisat) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi.
Yıllık Öğrenci Giriş Verileri

abet

Yıllık öğrenci sayılarını gösteren tabloya ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.
Programın dünya ve Türkiye sıralamasını görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Program kontenjanları ve mezun sayılarını görmek için lütfen buraya tıklayınız.Makina Mühendisliği Lisans Programının Başarısının Ölçülmesi, Değerlendirmesi ve Gerekli Düzeltmelerin Yapıldığı Süreçleri Gösteren Çevrimler

abet_loopFormlar ve Anketler

 • Add to Phrasebook

  • No word lists for Turkish -> Turkish...

  • Create a new word list...

 • Copy

 • Add to Phrasebook

  • No word lists for Turkish -> Turkish...

  • Create a new word list...

 • Copy