abet_logo_new

İTÜ Makina Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. www.abet.org
ABET - Akredite Program Arama
ABET - Öğrenciler ve Aileler İçin
ABET - Akreditasyon Neden Önemli


Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası kuruluşların her kademesinde başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, güncel teknolojiyi izleyebilen, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, çağdaş makina mühendisleri yetiştirmek; Yapacağı evrensel standartlardaki temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile ülkenin teknolojik ufuklarını genişletmede ve kalkınmasında öncü olmak, yaptığı araştırmaları yayınlayarak bilime ve topluma katkıda bulunmaktır.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası boyutta çağdaş ve önder bir makina mühendisliği bölümü olarak makina mühendisliği bilim ve teknolojisinin odağı olmaktır.


Program Hedefleri

 • Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen,

 • Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen,

 • Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen,

 • Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen,

 • Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen,

Makina Mühendislerini yetiştirmektir.


Öğrenci Çıktıları

 1. Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

 2. Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

 3. Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.

 4. Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.

 5. Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.

 6. Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.


Yıllık Öğrenci Giriş Verileri

abetgrafikturkce

abettableturkce 

 *2022-2023 Akademik yılı kayıt ve mezuniyet verileri yıl sonunda güncellenecektir.


Makina Mühendisliği Lisans Programının Başarısının Ölçülmesi, Değerlendirmesi ve Gerekli Düzeltmelerin Yapıldığı Süreçleri Gösteren Çevrimler

abet_loop


Formlar ve Anketler