Haberler & Duyurular

HeatReFlex Türkiye'de Yeşil ve Esnek Bölgesel Isıtma/Soğutma Projemiz

Prof. Dr. Ayşegül ABUŞOĞLU, Aalborg Üniversitesi, Danimarka Enerji Ajansı, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "HeatReFlex: Türkiye'de Yeşil ve Esnek Bölgesel Isıtma/Soğutma" başlıklı uluslararası bir projenin İTÜ direktörlüğünü yapmaktadır. Bu proje, yenilenebilir kaynaklara, topluluklara (bina seviyesinden şehirlere) ve daha iyi kullanıcı motivasyonu/katılımı, istikrar ve sürdürülebilirliğe geçiş sağlayan esnekliğe dayalı bir enerji sistemi geleceğinin temellerini atmak üzere geliştirilmiştir. Projede, verimli bölgesel ısıtma/soğutma teknolojileri konusunda Danimarka deneyimini kullanarak iklim taahhütlerini yerine getirmek ve ekonomik rekabet gücünü artırmak amaçlanmaktadır. Proje ayrıca, bölgesel ısıtma/soğutma üretimini, depolamayı, dönüştürmeyi ve teknik kısıtlamalar, düzenlemeler ve politikalarla ilgili esnekliği destekleyen küçük ve büyük ölçekli enerji topluluklarında termal enerji cihazlarının ve süreçlerinin optimal planlaması ve işletimi için teknik bir çerçeve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu proje kapsamında, özellikle elektrik dengeleme gereksinimleri değişken yenilenebilir kaynakların varlığı daha görünür hale geldiğinde, ısı-elektrik bağlantısı (fazla elektrik gücünün ısıya dönüştürülmesi gibi) incelenecektir. İTÜ ayağının "HeatReFlex" proje direktörü Prof. Dr. Ayşegül ABUŞOĞLU, Atıktan Enerjiye dayalı bölgesel ısıtma ve soğutma senaryoları ve elektrik üretimi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Araştırmacı proje kapsamında iki ayrı araştırma grubu ile ülkenin mevcut atık yönetiminin iyileştirilmesi için belediye katı atık, atık su, kanalizasyon çamuru vb. bazında senaryolar geliştirmenin yanı sıra ulusal envanterler de oluşturmaktadır. Proje kapsamında 2021 yılında yayınlanan eserlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

İTÜ Makina Fakültesi

mkn-hakkimizda

Makina Fakültesi bugünkü adını 1944 yılında almıştır. 1933 yılında yeni üniversite reformu ile, "İstanbul Darülfünunu" nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Elektrik ve Makina Enstitüsü kaldırılmış ve Yüksek Mühendis Okulu'nda Elektrik-Mekanik Bölümü açılarak Makina-Elektrik Mühendisliği eğitimi başlamıştır. 1944 yılında yeni bir kanunla, Yüksek Mühendis Okulu "İstanbul Teknik Üniversitesi" adını almış ve Makina Bölümü de bağımsız Makina Fakültesi haline gelmiştir.

Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Otomotiv endüstrisi, Enerji üretimi, Petro-kimya sanayii, Robot teknolojisi, Tekstil sanayi, Savunma sanayi ve teknolojileri, Tersine mühendislik, Temiz enerji, Yenilenebilir enerji, Yeraltı kömür gazlaştırma, MEMS, Nanoteknoloji, İlaç teknolojisi ve Biyomoleküler Mühendislik kadar birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bugün dünya teknolojisine uygun, çağdaş bir eğitim ve araştırma kurumu olan İTÜ Makina Fakültesi, ülkemizin en geniş araştırma laboratuvarlarına sahip fakültelerinden birisidir. Makina Mühendisliği Bölümünde iki lisans programı yürütülmektedir. Klasik Makina Mühendisliği programının yanı sıra, İmalat Mühendisliği Lisans programı, ülkemizde bu alanda açılmış ilk mühendislik programı olma özelliğini taşımaktadır ve 2003-2004 akademik yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü alanında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemiz imalat sanayinin son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu bu mesleğin kazandığı önem, mezunlarına geniş bir alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.