FAKÜLTE YÖNETİMİ
Prof. Dr. İlker Murat KOÇ (Dekan)
Prof. Dr. Vahit MERMERTAŞ (Senatör)
Prof. Dr. Yakup Erhan BÖKE (Araştırma Faaliyetlerinden Sorumlu Koordinatör)
Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ (Dekan Yardımcısı - İdari İşler)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yalçın URALCAN (Dekan Yardımcısı - Akademik İşler)
Abdulhamit SOLA (Fakülte Sekreteri)

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. İlker Murat KOÇ
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
Prof. Dr. Erhan BÖKE
Prof. Dr. Haluk EROL
Doç. Dr. Ali GÖKŞENLİ
Doç. Dr. Erkan GÜNPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Alaeddin Burak İREZ
 
FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. İlker Murat KOÇ
Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU
Prof. Dr. Mehmet Salih DOKUZ
Prof. Dr. Özgen AKALIN
Doç. Dr. Osman Akın KUTLAR
Doç. Dr. Mert GÜR
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yalçın URALCAN

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM YÖNETİMİ
Prof. Dr. İlker Murat KOÇ (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Adil YÜCEL (Bölüm Başkan Yardımcısı - Lisans)
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Abdullah TAŞDEMİR (Bölüm Başkan Yardımcısı - Lisansüstü)
Seher YILDIZ (Bölüm Sekreteri)