STAJ İŞLERİ KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yalçın URALCAN (Başkan)
Doç. Dr. Ali GÖKŞENLİ
Doç. Dr. Erkan GÜNPINAR
Doç. Dr. Ersin SAYAR
Doç. Dr. Serpil KURT
Dr. Öğr. Üyesi Canan Gamze GÜLERYÜZ
Öğr. Gör. Dr. Ali İmre AYDENİZ
Öğr. Gör. Osman Nejat SEZGİN
Araş. Gör. Dr. Umut ŞAHİN