Prof. Dr. Lütfullah KUDDUSI's book ''ISI TAŞINIMI, KURAMSAL YAKLAŞIM''

Prof. Dr. Lütfullah KUDDUSI's book "ISI TAŞINIMI, KURAMSAL YAKLAŞIM" has been published by "Nobel Akademik Yayıncılık". First of all, we congratulate our professor, and we sincerely believe that this work, which has been prepared with the experience of many years, will be useful to graduate and doctoral students and engineers working in the industry, who will be interested in the subject.

Link:https://www.idefix.com/kitap/%C4%B1si-tasinimi-kuramsal-yaklasim/egitim-basvuru/egitim/urunno=0001990224001

Bu kitap, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makina Mühendisliği programında uzun yıllar verdiğim “Isı Taşınımı” dersinin notlarından oluşmuştur. Özellikle yabancı dilde yazılmış kitaplardan farklı olarak bu kitap yeni konular içermektedir. Kitap en temel kuramlardan başlayıp son bölümlerde bu kuramları kullanarak ısı taşınımı problemlerini çözmeye yönelik tasarlanmıştır. Isı taşınımı problemlerinin çözüme kavuşturulması kısmen ağır matematik gerektirdiği için kitabın bir bütünlük teşkil etmesi bakımından bazı matematik konuları özet hâlinde bir bölümde verilmiştir.

Kitabın okunmasının ön şartı; matematik, termodinamik, ısı geçişi ve akışkanlar mekaniği bilgisine sahip olmaktır. Bu gerçekten yola çıkarak kitap doğrudan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitaben kaleme alınmıştır. Lisans öğrencileri de bilgilerini artırmak için kitabın bazı bölümlerini rahatlıkla okuyabilirler. Ayrıca kitap; sanayide çalışanların, özel olarak beyaz eşya ve ısı taşınımı gerçekleşen sektörlerdeki mühendislerin yaralanabileceği bir kitaptır.

Bir ulusu ulus yapan en önemli ögelerin başında “dil” gelir. Dil, canlı bir varlıktır. Dilde yeni sözcüklerin türetilmesi ve yaygınlaştırılması dile can kazandırır. Bu bağlamda, Türkçe olarak yazılmış bu kitabın, Türkçe teknik sözcüklerinin yaygınlaştırılmasına sebep olacağından Türkçe yazınına bir katkı niteliği taşımaktadır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.

ATATÜRK’e

Şükran ve minnetle…

Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Makina Fakültesi