lab ekipmanlı

Laboratuvar bünyesinde, teorik bilgilerin uygulanması amaçlı makina mühendisliği laboratuvarı (MAK-401/MAK-402/MAK-404E) ve ölçme değerlendirme (MAK-312 / İML-325E) dersleri kapsamında deneyler yapılmaktadır.

Makina Mühendisliği Laboratuvarı Kapsamında Yapılan Deneyler:

1-Radyatör deneyi:

Bu laboratuvar çalışması, öğrencilerin bir ısıtıcının çalışmasıyla ilgili temel ısı geçiş mekanizmalarını anlamalarını amaçlamaktır. Radyatörün ısıtma kapasitesi ve radyatör kapasitesinin değişkenleri ile kapasiteyi etkileyen parametreler arasındaki matematiksel ilişkileri tanımlamak için öğrenciler tarafından bir matematiksel model oluşturulmaktadır.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=I_hBpwy9HFc&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=5

2- Hava akışındaki nesnelerin sürükleme davranışları deneyi:

Bu deneyde, belirli koşullar altında minimum direnç (sürükleme) kuvveti oluşturan şeklin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Verilen Reynolds sayısı aralığı için direnç kuvvetlerinin ölçülmesi ve deneyde kullanılan modellerden, akış alanını en az düzeyde bozan modelin belirlenmesi beklenmektedir. Ayrıca bu deneyde, deneysel sonuçlarınızı literatürde verilen teorik sonuçlarla karşılaştırarak doğrulamaya çalışmaları. İnceleyecekleri problem, en düşük direnç (sürükleme) katsayısına sahip olan modeli belirlemektir. Dolayısı ile deney içerisinde farklı şekillerdeki modellerin direnç katsayılarını, Reynolds sayısının bir fonksiyonu olarak hesaplamaları gerekmektedir.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=Px-ITl2n8r4&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu

3- Dizel motor deneyi:

Bu deneyin amaçları aşağıdaki gibidir.

1. Motorun efektif torku (Te), ortalama efektif basıncı (bmep), güç (Pe) ve özgül yakıt sarfiyatı (bsfc) karakterlerini tam ve kısmi yük şartlarında belirlemek.

2. Motorun volumetrik verim (ηv) ve hava-yakıt katsayısı (λ) parametrelerini tam ve kısmi yük şartlarında belirlemek.

3. Motorun ısıl güç değeri (Qe), soğutmaya giden ısıl değeri (Qsoğutma), egzoza giden ısıl değeri (Qegzoz) ve sürtünmeye giden ısıl değeri (Qsürtünme) parametlerini belirlemek.

Bu deney Maslak-Mob binasında yapılmaktadır.

Deney videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=7lbV_gIGcQA&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=nbRxtJhVap0&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=zyNXcxgQHp4&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=16

4- Sistem cevabı analizi deneyi:

Bu deneyde, elektriksel bir titreşim sistemi olan R-L-C devresinin (R: direnç, L:indüktör, C: kondansatör), dinamik karakterini ifade eden iki parametre; doğal frekans ve sönüm oranı belirlemektir.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=kPbXlC5BGVU&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=13

5- Dengeleme deneyi:

Tek  ve iki düzlemde, dönen bir sistem üzerinde oluşan dengesizliklerin bulunarak, ayrıca  yarattığı titreşimi en aza indirerek dengeye getirilmesi amaçlanmıştır.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=g2ayi-rquYs&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=18

6- Basınçlı kap deneyi:

Bu deneyde;

• Asal birim uzama ve gerilmelerin, ince cidarlı basınçlı kap için deneysel olarak tespit edilmesi.

• Emniyet katsayısının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Deney videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=8hyFlR9kIeY&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xQFkFch4sio&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=8

7- Akış karakteristiklerini belirleme ve akış görüntüleme deneyi:

Boru içerisindeki bir akış için çeşitli akış olaylarını karakterize eden Reynolds (Re) sayısını belirleyerek farklı akış karakteristiklerini görüntülemek ve akışkanın ilgili termofiziksel özelliklerinin sıcaklıkla değişiminin akış karakteristiği üzerindeki etkilerini incelemek, bu deneyin amaçlarındandır.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=bFB-nrRDXNU&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=3

8- Seri ve paralel bağlı pompa deneyi:

Bu deneyimizin amacı, pompalar için kullanılan kavramları anlamak ve iki özdeş santrifüj pompanın ayrı ayrı, seri ve paralel bağlanmaları halinde karakteristik değerlerini deneysel olarak belirlemektir.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=QIBPXIhIIjw&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=4

9- Kapalı ortam akustiği deneyi:

Bu deneyde, yaşam ve çalışma alanlarında da iç ortam gürültü seviyeleri kullanılan cihazların sayısıyla birlikte hızla artmaktadır. Bu sebeple ortam gürültülerini azaltacak tasarımlar, konfor bakımından önem kazanmaktadır.

İç mekanlar tasarlanırken çoğu zaman akustik özellikler geri planda kalabilir. Ancak sonradan uygulanacak çözümler, gürültüleri azaltıp makul seviyelere indirme amacıyla tercih edilebilir. Bu sebeple içerisinde tekil gürültü kaynağı bulunan bir odadaki gürültü miktarını, akustik malzemelerle kaplanan küpleri kullanarak azaltmayı amaçlamaktır.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=-LNDSqgoTEE&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=19

10- PID ile DC motor konum ve hız kontrolü deneyi:

Bu deneyde, bir DC motorun modellenmesi ile bu motorun konum ve hız kontrolü üzerinde çalışma yapılarak, hem konum, hem de hız kontrolü uygulaması için, günümüzde endüstride yaygın olarak kullanılan PID kontrolör kullanılacaktır.

Deney videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=tCIXWb9XhuM&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=NNbjU6gUfyI&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=12

11- Taşıt ağırlık merkezi ve kafa vurma ataletinin deneysel olarak tespiti deneyi:

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=fUMRb5ipxxw&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=17

12- Ters sarkaç dengeneleme deneyi:

Bu deneyde, hareketli platforma üstünde bulunan ters sarkaç sisteminin kontrol yöntemleriyle dengelenmesi ve kararlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun için sistemin dinamik modellemesi yapılmakta ve gerekli kontrolcü katsayıları hesaplanmaktadır.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=9BYZ3Pe8m2k&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=10

13- Boru sürtünme kaybı ve yerel kayıpların kapalı pompa sistemi ile belirlenmesi deneyi:

Bu deneyin amaçları;

1. Türbülanslı kanal akışlarında, Reynolds sayısına göre borunun sürtünme katsayısının () deneysel analizi ve Moody diyagramının sınırlı bir bölümünü elde edilmesi.

2. Bağlantı elemanı ve debimetreler hakkında daha fazla bilgi edinilmesi (yersel basınç kayıpları üretmek) ve yerel kayıp katsayılarını deneysel olarak hesaplanması şeklindedir.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=eTlvLjBpOnk&list=PLi26DF_lZJzDZ0xF1s8DgnEu39L9x7Slu&index=2

Ölçme Değerlendirme Kapsamında Yapılan Deneyler:

1- Otomatik kontrol deneyi:

Bu deneyin amacında, işlemsel kuvvetlendiriciler hakkında genel bilgi ve devre üzerinde tanınmasını sağlamak, ayrıca çeşitli ölçüm aletlerinde pratik ve beceri kazanılması  amaçlanmıştır.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=e9_Yii1PZrI&list=PLi26DF_lZJzBezKInchwr4TKEu0mua2uB&index=7

2- Arduino deneyleri:

Bu deneyde, temel arduino kullanımı becerisine hakim olmak, kodlaması ve devre kurması amaçlanmıştır.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=e9_Yii1PZrI&list=PLi26DF_lZJzBezKInchwr4TKEu0mua2uB&index=7

3- Sıcaklık ölçme deneyi:

Bu ölçme deneyinin amacı, değişik yöntemlerle sıcaklığın ölçülmesi, bu yöntemler arasındaki farkların belirlenmesi, termoelemanlarla sıcaklık ölçümlerinde yanlış bağlantıdan kaynaklanan hataların gözlemlenmesidir.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=e9_Yii1PZrI&list=PLi26DF_lZJzBezKInchwr4TKEu0mua2uB&index=7

4- Pitot-statik tüpü İle basınç ve hız dağılımı belirleme deneyi:

Deneyin amacı; Pitot-statik tüpü kullanılarak, genişliği sabit dikdörtgen kesitli yakınsak-ıraksak kanal boyunca hız, statik basınç (Ps) ve toplam basınç (Pt) dağılımının belirlenmesi şeklindedir.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=3BGgBH_nHRo&list=PLi26DF_lZJzBezKInchwr4TKEu0mua2uB&index=3

5- Titreşim deneyi:

İçeriğinde iki deney yapılmaktadır.

  • Sönümsüz serbest titreşim deneyi:

    Sönümsüz serbest titreşim, örneğin kiriş-yay düzeneğinde sistemin katılık ve kütle özelliklerinin doğal frekans üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi ve doğal frekans ölçümünden hareketle, sistemin kütlesel eylemsizlik  momentinin tespit edilmesi,

  • Sönümsüz zorlanmış titreşim deneyi:

      Bu deneyin amacı, Zamanla değişen bir tahrik kuvvetinin etkisiyle meydana gelen, titreşim hareketine        zorlanmış titreşim hareketi denir. Deney düzeneğinde, tek serbestlik dereceli sönümsüz zorlanmış      titreşim hareketi genliğinin, sisteme uygulanan harmonik kuvvet frekansına bağlı olarak değişimi gözlemlenecektir.

Deney videosu:https://www.youtube.com/watch?v=XZ4VxWg_Q3g&list=PLi26DF_lZJzBezKInchwr4TKEu0mua2uB&index=9

6- Burulma deneyi:

Bu deneyde burulma etkisi oluşan kayma gerilmelerinin deneysel olarak belirlenmesi ve bulunan değerler ile teorik bilgilerle hesaplanan kayma gerilmesi değerlerinin kıyaslanması amaçlanmıştır.

Deney videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=8hyFlR9kIeY&list=PLi26DF_lZJzBezKInchwr4TKEu0mua2uB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=d9yxkN-Tz8k&list=PLi26DF_lZJzBezKInchwr4TKEu0mua2uB&index=6


Laboratuvar gezi videosu için tıklayınız.

keskin keser boş


Dr. Keskin Keser 
Dr. Keskin Keser, 1940 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve orta gelişimini orada tamamladı. 1963 yılında İTÜ Makina Fakültesinden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından sanayi hayatına atıldı. Sanayimizin ithal değişimi aşamalı olarak birçok bağlantı elemanı ve otomotiv parçasının Türkiye'deki ilk üretimini gerçekleştirdi. Sanayicilik her zaman AR-GE yatırımlarına, Üniversite ile işbirliğine ve firma içi eğitime önem verdi ve böylece firmaların kendi teknolojilerini yaratmasını sağladı. Koyduğu “Kitap Ödülü” ile makine mühendisliği eğitimi ve içerdiği Türkçe teknik literatürün gelişmeleri için çaba harcandı. Günümüzde geçerli fabrikalarda birçok firma kendi geliştirip ürettiği makinalar, test cihazları ve otomasyon sistemleri ile firmada üretilen tasarım ve teknolojiler aracılığıyla otomotiv parçaları üretilmekte ve bunların büyük çoğunluğu dünyanın dört bir yanından ihraç edilmektedir. Dr. Keskin Keser'e 2007 yılında İTÜ tarafından fahri doktroa ünvanı verilmiştir.

Merhum Dr. Keskin Keser'i anar ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

DSC_0836