Prof. Dr. Ayşegül ABUŞOĞLU’nun İTÜ yürütücülüğünü yaptığı, Aalborg Üniversitesi, Danimarka Enerji Ajansı, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen "HeatReFlex: Türkiye'de Yeşil ve Esnek Bölgesel Isıtma/Soğutma" başlıklı uluslararası projenin kapanış toplantısı 21 Nisan 2022 günü İTÜ Makina Fakültesi Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Ülkemizde yenilenebilir kaynaklara, topluluklara (bina seviyesinden şehirlere) ve daha iyi kullanıcı motivasyonu/katılımı, istikrar ve sürdürülebilirliğe geçiş sağlayan esnekliğe dayalı bir enerji sistemi geleceğinin temellerini atmak üzere geliştirilmiş olan projede verimli bölgesel ısıtma/soğutma teknolojileri konusunda Danimarka deneyimini kullanarak iklim taahhütlerini yerine getirmek ve ekonomik rekabet gücünü artırmak amaçlanmıştır. Proje ayrıca, bölgesel ısıtma/soğutma üretimini, depolamayı, dönüştürmeyi ve teknik kısıtlamalar, düzenlemeler ve politikalarla ilgili esnekliği destekleyen küçük ve büyük ölçekli enerji topluluklarında termal enerji cihazlarının ve süreçlerinin optimal planlaması ve işletimi için teknik bir çerçeve geliştirmeyi başarmış bulunmaktadır. Bu proje kapsamında, özellikle elektrik dengeleme gereksinimleri değişken yenilenebilir kaynakların varlığı daha görünür hale geldiğinden, ısı-elektrik bağlantısı (fazla elektrik gücünün ısıya dönüştürülmesi gibi) incelenmiş, birbirinden farklı vaka çalışmaları üzerinde analiz ve optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. 

HeatReFlex_Closing_Meeting