Dr. Öğr. Üyesi Burak İrez'in araştırmacı olarak yer aldığı "Yeni Kısıtlı Geometrili Postmetalosen Katalizörler İle Ismarlama Polietilen, PE, Ve Etilen Bazlı Termoplastik Poliolefin Elastomer, TPO, Malzemelerin Üretilmesi" isimli proje TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmektedir. Bu projede Türkiye’de üretilmeyen postmetalosen katalizörler ve bu katalizörlerle mikroyapısı kontrol edilebilen çok çeşitli özelliklerde ısmarlama yeni PE’ler ve etilen bazlı TPO’lar elde edilecektir. Elde edilecek yeni PE’ler ve etilen esaslı TPO’ların darbe direnci yüksek, kolay renklenebilir, tok, esnek, düşük yoğunluklu ve hafif, diğer bileşenler ile kolay karışabilen, kolay şekil alabilen, eriyik mukavemeti yüksek ve kolay işlenebilir, daha düşük büzülme özelliklerine sahip olması beklenecektir Böylece, ülkemize yeni, katma değeri daha yüksek malzemeler üretirken, aynı zamanda bilime evrensel bir katkı bulunulacağı düşünülmektedir.

SeekPng.com_project-icon-png_3350380