“Mikroakışkan Sistem ile Entegre Silisyuma Katkılı Ferromanyetik Nano-Öbeklerin Kullanımı ile Dolaşan Kanser Hücrelerinin Yakalanması” isimli proje Uluslararası 2518 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı ile İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje kapsamında nadir kanser hücrelerin manyetik alan altında yakalanması amacıyla teşhis MEMS çipi geliştirilecektir. Proje kapsamında İTÜ Makine Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Trabzon ve Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Kabir Bakhadirkhanov yürütücülüğünden çalışmalar yapılacaktır.

01