Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE Hocamızın Yeni Kitabı

Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE Hocamızın, "Parametre Tahrikli Titreşimler" kitabı, İTÜ Vakfı Yayınları arasında yerini almıştır. Öncelikle Hocamızı tebrik eder, uzun yılların birikimi ile hazırlanmış ve Türkçe'de benzeri mevcut olmayan bu eserin, mekanik literatürümüzdeki bir boşluğun doldurulmasına yardımcı olacağına yürekten inanmaktayız. Eserin, konuya ilgi ve gereksinim duyacak olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile endüstride çalışan mühendislere yararlı olmasını dileriz.

01

Dr. Öğr. Üyesi Adil YÜCEL’in MATLAB kitabının ikinci baskısı çıktı

Kitabın yazarı, Dr. Öğr. Üyesi Adil YÜCEL, ortaokul yıllarından bu yana programlamaya ilgi duyan ve bu konuda yaptığı çalışmalarla kendisini ispat etmiş bir öğretim üyemizdir. Programlama ile ilgili dersleri ilk vermeye başladığı günlerden itibaren, deneyimlerini öğrencileriyle paylaşırken doğan kitap yazma fikri, bu kitapla sonuçlanmıştır. Bu kitapta, Dr. Öğr. Üyesi Adil YÜCEL, MATLAB programlama paketinin kullanımını anlatmaktan öte, mühendislik öğrencilerine, temel program yazma altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Kitap, öğrencilere, sayısal analiz bilgisi de vererek, karşılaştıkları problemleri çözebilmelerine yardımcı olacak şekilde algoritma geliştirme becerisi kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Benzer kitaplarda çok rastlanmayan, matematik, mühendislik ve mekanik uygulamalarına ait örneklerin de yer aldığı bu kitabın öğrencilere oldukça faydalı olacağına inanmaktayız.
adil_yucel