İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ

250. YIL SEMİNERLERİ

İTÜ Makina Fakültesi’nde, İTÜ’nün 250. Yılı etkinlikleri kapsamında Dr. Giuseppe Ruta tarafından aşağıda detayları verilen seminerler Mavi Salon’da gerçekleştirilecektir. Seminerlerin dili İngilizce’dir.


Dr. Giuseppe Ruta

Roma “La Sapienza” Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yapı ve Geoteknik Mühendisliği Bölümü

Konu Tarih ve Saat
Teaching structural mechanics and strength of materials in the 1800's and early 1900's 05.10.2022
10:00 – 12:00
The origins of continuum mechanics and the 'explanation' of linear elasticity 06.10.2022
10:00 – 12:00
A unitary outlook on the concept of (in-)stability 07.10.2022
10:00 –12:00
13:00 – 15:00

 Kısa Özgeçmiş:

Dr. Giuseppe Ruta, Roma “La Sapienza” Üniversitesi Yapı ve Geoteknik Mühendisliği Bölümü’nde yapısal mekanik doçenti olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitenin makina mühendisliği bölümü lisans ve lisansüstü programlarının Eğitim ve Kalite Güvence Komisyonlarında; İtalyan Ulusal Üniversite Değerlendirme Kurulu’nda görev almaktadır. 2006-2007 akademik yılından bu yana Mühendislik Fakültesi’nin Katı Cisimlerin Mekaniği ve Yapısal mekanik dersleri koordinatörlüğünü yürütmektedir. Yaklaşık 130 uluslararası yayın ve 6 kitap yazarı olan Dr. Ruta; bir, iki ve üç boyutlu sürekli ortam modelleri; ince cidarlı kirişlerin eğilme-burulma bağlaşık kararlılık analizleri; lineer olmayan elastisitede pertürbasyon teknikleri; katı-sıvı etkileşimi; yerel olmayan elastisite teorileri; Gabrio Piola, Enrico Betti, Luigi Federico Menabrea gibi isimlere ait çalışmaların tarihsel ve epistemolojik incelemeleri; Cauchy, Voigt ve Poincaré tarafından ortaya konulan elastik modeller üzerine çalışmaktadır.