Üniversite Dekanları

Ord. Prof. Dr. Ratip BERKER (1944-1948)

Ord. Prof. Dr. Ratip Berker, 1909’da İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Saint Joseph’te 1926’da tamamlayan Berker, yükseköğrenimini 1930’da Nancy Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktorasını Fransa’da Lille Üniversitesi’nde yapan Berker 1933’te İstanbul Üniversitesinde doçentliğe yükseltilmiş ve 1934’te İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde de ders vermeye baslamıştır. Berker, Makina Fakültesinin ilk dekanlığını yapmış ve uzun seneler Mekanik ve Akışkanlar Mekaniği Kürsüsü başkanlığını yürütmüştür.

Ord. Prof. Dr. İlhami CİVAOĞLU (1948-1950)

İlhami Civaoğlu 1898’da İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Fransız Mektebi’nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde asistan olarak meslek hayatına başlayan Civaoğlu 1923-1927 yılları arasında Fransa'da çalıştıktan sonra 1934’te İstanbul Yüksek Mühendis Mektebine geçmiştir. Civaoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kurulması ile iki sene genel sekreterliğe, 1947-1949 arası Makina Fakültesi Dekanlığına, 1956’da Kimya Fakültesi Dekanlığına ve aynı sene İTÜ Rektörlüğüne seçilmiştir.

Dekan 1 Resmi

Prof. Dr. Melih KOÇER (1950-1952)

Melih Koçer, 1913 yılında Erzurum’da doğmuştur. Lise eğitimini Saint Joseph Lisesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Yüksek Mühendislik Okulu’nda tamamlamıştır. Koçer 1937-1940 arasında Almanya'da ihtisas yaptıktan sonra 1940’ta o zamanki adı ile İstanbul Yüksek Mühendis Okulu'na atanmıştır. İTÜ Makina Fakültesinin kurulması ile birçok kürsünün başkanlığını yapan Koçer 1950-1952 arasında Makina Fakültesi Dekanlığı da yapmıştır. Koçer 1954’te Manisa mebusu seçilmiş, daha sonra birçok resmi kuruluşta çalışmıştır. 1972-1974 arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Dekanlığına seçilen Koçer başka yüksek öğretim kurumlarında da idarecilik yapmıştır.

Prof. Dr. Fikret NARTER (1952-1954)

Fikret Narter, 1911 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Saint Joseph Lisesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nde göreve başlayan Narter, Isı Tekniği kürsüsünde doçentlik ve profesörlük de üstlenmiştir. Narter 1952-1954 arası Makina Fakültesi dekanlığı ve 1959-1962 arası İTÜ Rektörlüğü görevleri de yapmıştır. Narter 1964’te kendi isteği ile emekliye ayrılmış, 1970'e kadar uzman profesör olarak çalışmış ve idareci danışman olarak sanayiye katkıda bulunmuştur.

Prof. Dr. Hikmet BİNARK (1954-1956)

Prof. Dr. Hikmet BİNARK, 1918 yılında Ankara‘da doğdu. 1937-1942 yılları arasında Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okudu. 1942 yılında Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Motorlar Tekniği üzerine Yüksek Mühendislik Diplomasını aldı. 1944 yılında da Doktora eğitimini tamamladı. Almanya Dresden Teknik Üniversitesi’nde 1943-1945 yılları arasında asistan olarak çalıştı. 1945 yılında İTÜ Motorlar Kürsüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı. 1946 yılında aynı kürsüde Doçent oldu. 1953 yılında İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörlüğüne getirildi. 1954-1956 yılları arasında dekanlık görevi yapmıştır. 1961 yılı T.C Kurucu Meclisine Üniversite Temsilcisi olarak seçildi, 1961 Anayasasının hazırlanmasında çalıştı. Kurusu meclis görevinin sona ermesi nedeniyle 1961-1962 yıllarında İTÜ Rektörü olarak seçildi. 1963-1970 yılları arasında TÜBİTAK bilim kurulu üyeliği yaptı. TÜBİTAK kanunun hazırlayan komisyonda görev aldı. TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda çalıştı ve TÜBİTAK’ın ilk genel sekreterliğini yaptı. 1985 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Ord. Prof. Dr. Nurettin ÇUHADAR (1956-1958)

Prof. Dr. Nurettin ÇUHADAR, 1906 yılında İstanbul’da doğdu ve esas tahsilini İstanbul’da yaptı. 1923 senesinde o zamanki Yüksek Mühendis Okulunda 2 sene tahsis etmiş, 1926 yılında Makina Mühendisliğini tahsil etmek üzere Almanya’da Dresden Yüksek Mühendis Okuluna başlamıştır. 1932 yılında yine aynı okuldan Makina Mühendisliği diplomasını aldı. 1937 yılında Alman Devlet Demiryolları atölyelerinde staj yaptı. 1938 yılında Devlet Demiryolları Haydarpaşa Cer Başmüfettiş vekilliği yaptı. 1938 yılı mart ayında İstanbul Belediyesi Makine ve Sanayi Şubesi Müdürlüğü’ne atandı. 1939 yılı Ekim ayında İstanbul Teknik Okulu Teknoloji öğretmenliğine tayin edildi. 1940 yılında Yüksek Mühendis Okulu Teknoloji Doçentliğine tayin edildi. 1946 ve 1948 yıllarında Teknoloji Kürsüsü Metalografi ve İmal Usulleri Laboratuvarlarını kurdu. 1950 yılında Teknoloji Kürsüsü Profesörlüğü’ne atandı. 1954 yılında Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü Müdürlüğüne tayin edildi. 1956-1958 yılları arasında dekanlık görevi yapmıştır. 1975 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Fahri TERZİOĞLU (1958-1960)

Prof. Dr. Fahri TERZİOLĞU 1922 yılında Balıkesir’de doğdu. Fransa Milli Yüksek Tayyare okulundan 1936 yılında mezun olmuştur. 1982 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Isı Transferi birimine asistan olarak atanmıştır. 1947 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Tayyare İnşaatı Kürsüne Doçent olarak atanmıştır. Çalışma hayatı boyunca aldığı çeşitli idari görevler bulunmaktadır. Türk Hava Yolları idari meclisi üyeliğine seçilmiş ve 1958-1960 yılları arasında 1 dönem dekanlık görevi yapmıştır.

Prof. Dr. Lütfullah ULUKAN (1960-1962)

Prof.Dr. Lütfullah ULUKAN, 1921 yılında Sinop’ta doğdu. Dresden Yüksek Mühendis Okulu’nu 1944 yılında bitirmiş. Doktoradan 1947 yılında İTÜ Makina Fakültesinden mezun olmuştur. 1947 yılında Makine Elemanları Kürsüsü’ne Asistan olarak atandı. 1967 yılında Profesör olmuştur. İTÜ Makina Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır. 1960-1962 yılları arasında dekanlık görevi yapmıştır. 1988 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Teoman ÖZALP (1962-1964)

Teoman Özalp 1925 yılında Ankara’da doğdu. İlkokuldan lise sonuna kadar Ankara’da okudu. 1948 yılında İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı Üniversitede asistan olarak devam etti. 1954 yılında doçent, 1962 yılında profesör oldu. Almanya’da gemi modelleri üzerinde pratik çalışmalar yaptı. İTÜ Makina Fakültesi’nde bir dönem Dekanlık yaptı. Denizcilik Bankası’nda hükümeti temsilen 6 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1971’de kurulan İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde 10 yıl kadar Dekanlık görevinde bulundu. 1964-1965 arası GMO Başkanlığına seçildi ve 6 yıl bu görevde bulundu. 1978 yılında kurulan Türk Loydu’nun 17 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 12 Eylül 1980 ‘de kurulan Danışma Meclisinde 2 yıl üyelik yaptı. Doğu Akdeniz Ülkeleri Üniversiteleri Denizcilik Birliği kuruculuğunu yaptı ve yaklaşık 12 yıl bu birliğin başkanlığını yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 yılında Prof. Dr. Teoman Özalp’a Fahri Doktora verdi. Prof. Dr. Teoman Özalp’ın çok sayıda yayınlanmış kitabı, tez çalışmaları ve raporları mevcuttur.        

Prof. Dr. Aziz ERGİN (1964-1966)

Prof. Dr. Aziz ERGİN, 1922 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Galatasaray Lisesi, ortaokulu Ankara Türk Maarif Koleji, Liseyi de Ankara Gazi Lisesinde bitirmiş. 1947 yılında İTÜ Makina Fakültesinden mezun olmuştur. 1950 yılında İTÜ Makina Fakültesi Su Makinaları Kürsüsü asistanı, 1954 yılında Doçent, 1960 yılında da Profesör olmuştur. İTÜ Makina Fakültesi Su Makinaları Kürsü Başkanlığı yapmıştır. 1964-1966 yılları arasında dekanlık görevi yapmıştır. 1982 yılında isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Saffet MÜFTÜOĞLU (1966-1968)

Prof. Dr. Saffet MÜFTÜOĞLU 1919 yılında Marmaris’te doğdu. 1937 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İTÜ Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünde tamamladı. Meslek hayatına THK Uçak Fabrikası’nda başlayan Saffet MÜFTÜOĞLU, 1950 yılında İTÜ Makina Fakültesi Uçak Malzeme ve Elemanları Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1953-1957 yılları arasında Almanya’da TH Braunschweig’da doktorasını tamamladı. 1953 yılında Doçent, 1963 yılında Profesör oldu. Prof. Dr. Saffet MÜFTÜOĞLU 1944 yılında ABD’de Glenn Martin Aircraft Co. adlı kuruluşta ve John Hopkins Üniversitesi’nde çalışmalarda bulundu. 1966 yılında Makina Fakültesi Dekanlığı’na seçilen Prof. Dr. Saffet MÜFTÜOĞLU, 1968 yılında bir derslikte uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Kemal KAFALI (1968-1970)

Prof. Dr. Kemal Kafalı 1921’de İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesinde 1940’ta tamamladı. Yükseköğrenimini İTÜ Makina Fakültesi’nde 1948’de tamamladı. Doktora eğitimini Newcastle Üniversitesi Science Faculty’de 1948’de tamamladı. Meslek hayatina 1948 de İTÜ Makina Fakültesi Gemi bölümüne asistan olarak başlayan Kafalı daha sonra aynı bölümde doçent ve Gemi İnşaatı Kürsüsu profesörü olmuştur. Kafalı 1973-1984 arası İTÜ’de Gemi Enstitüsü Müdürlüğüne atanmıştır. Makina Fakültesi Dekanlığına, Rektör Yardımcılığına (1973-1974), Rektörlüğe (1974-1977, 1979-1981) seçilmis ve 1981’de 2547 sayılı kanuna göre Cumhurbaşkanı tarafından İTÜ Rektörlüğüne atanmıştır. TÜBİTAK Bilim Kurulu ve TRT Seçim Kurulu üyeliğine seçilmis olan Kafalı diger birçok kurula da katılmaktadır. Kafalı yurtdışında İngiltere ve Amerika'da araştırmalara katılmış ve misafir öğretim üyeliği yapmıştır.

Prof. Dr. Hasan Fehmi YAZICI (05.06.1970)

Prof. Dr. Hasan Fehmi YAZICI, 1927’de Rize’de doğmuştur. Lise eğitimini 1946’da Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini 1951’de İTÜ Makina Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yazıcı, 1951’de İTÜ Makina Fakültesi Su Makinaları Kürsüsüne asistan olarak atanmış ve aynı kürsüde doçentlik ve profesörlük görevleri üstlenmistir. 1956-1957’de askerlik görevi esnasinda İlmi İstişare ve Geliştirme Kurulu’nda Harekat Araştırma grubunda çalışan Yazıcı 1961-1964 yılları arasında Paris Üniversitesi’nde doktorasını yapmıştır. Yazıcı, 1967-1969 arasında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 1971’de Makina Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir. 1972-1980 arası TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliğinde de bulunan Yazıcı, OECD Bilim ve Teknoloji Politikası Komitesinde Türkiye Delegasyonuna katılmıştır. Yazıcı, 1974’te TUSAŞ Genel Müdürlüğüne atanmış ve 1976-1979 arasında TÜMOSAN Yönetim Kurulu üyeliği de üstlenmiştir.

Prof. Dr. Cahit ÖZGÜR (1970-1972)

Prof. Dr. Cahit ÖZGÜR 1924 yılında Ünye’de doğdu, 1941 yılında Haydarpaşa Lisesi’nden mezun oldu. 1941-1942 ders yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği şubesine devam edip Fizik, Kimya ve Matematik sertifikaları aldı. 1942 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Makina Elektrik şubesine girdi, 1948 yılında İTÜ Makina  Fakültesi’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Bir yıl Karayolları İskenderun Makina Grup amir yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 1949 yılında Makina Fakültesi Su Makinaları kürsüsünde asistan oldu.
Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetlerinde yaptıktan sonra Fransa’ya gönderildi ve  E.D.F.’de staj yaptıktan  sonra  Sorbonne Üniversitesi Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında doçentlik tezini hazırladı, 1954 yılında  Makina Fakültesi’nde doçent oldu.
1957, 1958 yıllarında İTÜ Teknik Okulunda Müdür Yardımcılığı yaptı.  1958 yılında mesleki ve akademik çalışmalarda bulunmak üzere yurt dışına giderek, 1960 yılında da Paris Üniversitesi Sorbonne’dan Dr. Müh. unvanını aldı. 1963 yılında İTÜ’ye Profesör olarak atandı. 1967-1969 yılları arasında Kanada’da Dominion Engineering Works adlı kuruluşun, Ar-Ge bölümünde çalıştı, Sir George William Üniversitesi’nde Türbo Makinalar dersi verdi.
1970–73 yılları arasında İTÜ Makina Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 1974–1978 yılları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Üyeliği, 1972–1976 yılları arasında ise Agard Fluid Dynamics Panel üyeliğinde bulundu.
1980–91 yılları arasında İTÜ Yabancı Diller ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı yaptı.
İTÜ’de ayrıca Enerji Anabilim Dalı, Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı başkanlıkları ve Enerji Uygar Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.  1991 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra 2009 yılına kadar İTÜ’de lisansüstü ders verdi ve danışmanlık yaptı.
Prof. Dr. Cahit ÖZGÜR, 31 Ekim 2010 tarihinde yaşama veda etti.

Prof. Dr. Mustafa GEDİKTAŞ (1972-1980)

1932 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak, 1949 yılında Vefa Erkek Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Makina Fakültesi'ne girdi ve 5 yıllık Yüksek Mühendislik öğrenimini tamamlayarak 1954 yılında "Makine Yüksek Mühendisi" unvanını aldı. Mezuniyetini müteakip Makine Fakültesi, Makine Elemanlar Kürsüsüne Asistan olarak girdi, 1957 Ekim ayında Almanya’ya Stuttgart Teknik Üniversitesi’ne gönderildi. Stuttgart’ta 1961 yılında Dr.- Ing. unvanını aldı ve İstanbul’a dönerek tekrar Makine Elemanlar Kürsüsündeki Asistanlık görevine başladı. Askerlik görevini 1962-1964 yıllar arasında Heybeliada-Deniz Harp Okulunda Teknoloji ve Teknik Resim öğretmeni olarak yaptı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Üniversiteye döndü ve 1966 yılında Makine Elemanları Kürsüsünde “Doçent", 1971 yılında da "Profesör" oldu. Öğretim Üyeliği süresince İTÜ Gemi İnşaatı, Maden, Elektrik Fakülteleri ile Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde de dersler verdi. Kendi bilim alanında araştırma ve makaleleri, telif ve tercüme kitaplan mevcuttur.
1972-1980 yıllar arasında İTÜ Makina Fakültesi, 1983-1988 yılları arasında da İTÜ İşletme Fakültesi'nde "Dekan" olarak görev yaptı. 1974-1998 yılları arasında İTÜ Standartlar Merkezi Müdürlüğü ve Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) İstanbul Şubesi Belgelendirme Komisyonu üyeliği, 1976-1980 yılları arasında da Üniversite-Sanayi İlişkileri Kurulu Başkanlığı yaptı. 1975-1977 yıllarında İTÜ Otomatik Kontrol Kurumu Başkanlığı görevini yürüttü. Uzun süreler TÜBITAK Danışma Kurulu Üyeliği, Sanayi Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSIDE), Takım Tezgâhları Sanayi A.S. (TAKSAN) Yönetim Kurulu Üyeliği, İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 1972-1974 yıllarında da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı yaptı.
2000 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra 2 yıl Doğuş Üniversite’nde ders verdi. Evlidir. 21 Eylül 2005 tarihinde vefat etti.

Prof. Dr. Yaşar ÖZEMİR (1982-1991)

Prof. Dr. Yaşar ÖZEMİR, 1931 yılında Gaziantep’te doğdu. 1950 de Gaziantep Lisesini, 1955 yılında da İTÜ Makina Fakültesi’ni bitirmiştir. 1955’te İTÜ Makina Fakültesi Ziraat Makinaları Kürsüsü asistanlığına tayin edilmiştir. 1957 yılında Almanya Bonn Üniversitesi Ziraat Makinaları Enstitüsüne gitmiş ve 1960 yılında bu üniversitede Doktor unvanını almıştır. Doktor unvanını altıktan sonra yurda dönerek aynı kürsüde Dr. Asistan olarak görevine devam etmiştir. 1966 yılında Ziraat Makinaları Bilim Dalında Doçent unvanını almıştır. 1968-69 yılında Almanya Braunschweig’de araştırmalarda bulunmuştur. 1971 yılında Üniversite Profesörlüğüne yükseltilmiştir. 1982-1991 yılları arasında dekanlık görevi yapmıştır. 1998 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Talha DİNİBÜTÜN (1991-1994)

Prof. Dr. Talha DİNİBÜTÜN, 1936 yılında İstanbul‘da doğdu. Orta ve Lise öğrenimi İstanbul Erkek lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini İTÜ’de 1960 yılında, doktora eğitimini yine İTÜ’de 1969 yılında tamamlamıştır. 1960 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Makina Elemanları Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1974 yılında Doçent ve 1980 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Çalışma hayatı boyunca aldığı idari görevler, Makina Mühendisliği Otomatik Kontrol Kürsüsü Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’dür, 1991-1994 yılları arasında 1 dönem dekanlık görevi yapmıştır. 1997 yılında isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. A. Nilüfer EĞRİCAN (1994-2000)

Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN, 1946 yılında Manisa’da doğdu. Lisans eğitimini İTÜ’de 1970 yılında, Doktora eğitimini Maryland Üniversitesi’nde 1977 yılında tamamlamış, 1978 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Termodinamik ve Termik Türbo Makinalar kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1982 yılında Yardımcı Doçent, 1983 yılında Doçent ve 1989 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Çalışma hayatı boyunca aldığı idari görevler, şeref üyelikleri: Phi kappa Phi, Mart 1974, Mesleki üyelikler: American Section of International Solar Energy Society, TMMOB Makine Mühendisleri odası ve 1997-2000 yılları arasında 1 dönem dekanlık görevi yapmıştır. 2002 yılında isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL (2000-2004)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL, 1953 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde 1976’da, Doktora eğitimini İTÜ’de 1987 yılında tamamlamıştır. 1989 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Makine Malzemesi ve İmalatı Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1992 yılında Doçent ve 1999 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Çalışma hayatı boyunca aldığı idari görevler, Makina Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 2001-2023 yılları arasında 1 dönem dekanlık görevi yapmıştır. 2013 yılında isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Taner DERBENTLİ (2004-2010)

Prof. Dr. Ali Taner DERBENTLİ, 1948 yılında Muş’ta doğdu. Lisans eğitimini Manitoba Üniversitesi’nde 1970 yılında, Yüksek Lisans eğitimini yine Manitoba Üniversitesi’nde 1972 yılında, Doktora eğitimini ise İTÜ’de 1980’de tamamlamıştır. 1973 yılında teknisyen, 1975 yılında İTÜ Makina ve Mimarlık Fakültesi, Makina Bölümüne asistan olarak atanmıştır. 1983 yılında Öğretim Görevlisi, 1984 yılında Yardımcı Doçent, 1986 yılında Doçent ve 1997 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Çalışma hayatı boyunca aldığı idari görevler, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fakülte ve Üniversite komisyonlarında üyelikler, Makina Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 2004-2010 yılları arasında 2 dönem dekanlık görevi yapmıştır. 2015 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Ata MUĞAN (2010-2013)

Prof. Dr. Ata MUĞAN, 1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1982’de İstanbul Vatan Lisesi’ni bitirdi. 1986 yılında İTÜ Makina Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. The University of Michigan’da 1989’da Makina Müh. yüksek lisansını, 1992’de ise Uçak Müh. yüksek lisansını bitirdi. Doktora eğitimini 1995’te The Universty of Michigan’da tamamladı. 1997 yılında İTÜ Makina Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2003 yılında İTÜ Makina Fakültesi Mekanik Anabilim Dalında Doçent kadrosuna atandı. 2008 yılında İTÜ Makina Fakültesi’nde Profesör kadrosuna atandı. 2010-2013 yılları arasında Dekanlık görevi yaptı. Halen Öğretim Üyesi olarak İTÜ Makina Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. M. Alâeddin ARPACI (2014-2020)

Prof. Dr. M. Alâeddin ARPACI, 1954 yılında Gaziantep’te doğdu. Lisans eğitimini İTÜ’de 1975 yılında, yüksek lisans eğitimini İTÜ’de 1977 yılında, Doktora eğitimini ise yine İTÜ’de 1984’te tamamlamıştır. 1977 yılında İTÜ Makina Mühendisliği, Makina Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim dalına asistan olarak atanmıştır. 1986 yılında Yardımcı Doçentlik, 1991 yılında Doçent ve 1997 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Çalışma hayatı boyunca aldığı idari görevler, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (İTÜ Temsilciliği), Doktora program yürütme kurulu üyeliği, Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2014-2020 yılları arasında 2 dönem dekanlık görevi yapmıştır. 2022 yılında yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Ekrem TÜFEKCİ (2020-2023)

Prof. Dr. Ekrem TÜFEKCİ, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İTÜ’de 1984 yılında, yüksek lisans eğitimini İTÜ’de 1987’de, doktora eğitimini ise yine İTÜ’de 1994 yılında tamamlamıştır. 1985 yılında İTÜ Makina Fakültesi, Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 1995 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2012 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Çalışma hayatı boyunca aldığı idari görevler, 2020-2023 yılları arasında 1 dönem dekanlık görevi yapmıştır. Halen Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. İlker Murat KOÇ (2023-Halen)

Prof. Dr. İlker Murat Koç, 1974 yılında doğdu. Lisans eğitimini İTÜ’de 1996 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Makine Teorisi ve Kontrol alanında yine İTÜ’de 1998 yılında tamamladı. 1997-1999 yılları arasında İTÜ’de Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını ABD’de 2001-2006 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak da çalıştığı Carnegie Mellon University’de tamamladı. 2007 yılında Y. Doç. Dr. unvanını almıştır. 2008’de INSA Lyon’da Misafir Öğretim Üyesi, Imperial College London’da 2011-2012 yılları arasında Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2014 yılında Doçent unvanı almıştır. 2014-2016 yılları arasında Dekan Yardımcısı görevini yürütmüştür. 2019 yılında Profesör unvanını almıştır. Mart 2023’ten beri Dekan olarak görev yapmaktadır.