Üniversite Laboratuvarları
otomotiv SIYAH sol daha iyi gibi yazsısz
Laboratuvar / Platform Yürütücü E-posta
Akustik ve Dinamik Lab. Doç. Dr. Osman Taha Şen senos@itu.edu.tr
İLATERA - Çevreye Uyumlu Sürdürülebilir İleri Araç Teknolojileri Platformu Prof. Dr. Özgen Akalın akalin@itu.edu.tr
İTÜ Otomotiv Lab. Doç. Dr. Osman Akın Kutlar kutlar@itu.edu.tr