Üniversite Laboratuvarları
kati cisimlerin mekanigi SIYAH yazısız
Laboratuvar Sorumlu E-posta
Biyomekanik ve Mukavemet Lab. Prof .Dr. Emin Sünbüloğlu sunbuloglu@itu.edu.tr
Deneysel Mekanik ve Yazılım Geliştirme Lab. Doç. Dr. Adil Yücel yucelad@itu.edu.tr
İTÜ Eklemeli İmalat Eğitim ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Emrecan Söylemez esoylemez@itu.edu.tr
Kompozit Malzemeler Lab. Prof. Dr. Ekrem Tüfekci tufekcie@itu.edu.tr