İTÜ Makina Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent TRABZON’un uluslararası işbirliği kapsamında son üç yıldır çalıştığı KIST (Küveyt Bilim ve Teknoloji Enstitüsü – Kuwait Institute of Science and Technology) bilim insanları ile iki yüksek etkili makaleyi petrol atık malzemesi asfaltinin hassas gaz sensörü üretimi ve karkaterizasyonu üzerine yayınlanmıştır. İlk makale etki faktörü 16 olan ACS Applied Materials & Interfaces dergisinde, ikinci makale ise etki faktörü 9,2 olan ACS Energy and Fuels’de yayınlanmıştır. İkinci makale dergi tarafından kapak olarak seçilerek ve ACS Energy and Fuels dergisinin 38. Cilt ve 12. Sayısında dergide kapak olarak lanse edilmiştir.

sayfaLevent