Akademik Performans Ödülleri, İTÜ’nün “Küresel Etki Yılı” ilan ettiği 2024’te üçüncü kez sahiplerini buldu. İTÜ Akademik Performans Ödülleri’ne değer görülen öğretim üyelerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

En Yüksek Akademik Performans
Prof. Dr. Levent Trabzon
Prof. Dr. Mesut Kırca
Doç. Dr. Ali Gökşenli
Doç. Dr. Erkan Günpınar
Doç. Dr. Mert Gür
Doç. Dr. Osman Taha Şen
Doç. Dr. Sertaç Çadırcı

2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Adnan Midilli
Prof. Dr. Bayram Şahin
Prof. Dr. Cevat Erdem İmrak
Prof. Dr. Ekrem Tüfekci
Prof. Dr. Levent Trabzon
Doç. Dr. Erkan Günpınar
Doç. Dr. Osman Akın Kutlar
Doç. Dr. Sertaç Çadırcı


2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Akif Yavuz
Arş. Gör. Hilal Koç
Arş. Gör. İnci Pir
Arş. Gör. Vehbi Öztekin

                53679802709_102d187d74_k

Prof. Dr. Mesut Kırca
En Yüksek Akademik Performans


mesutkır

Doç. Dr. Ali Gökşenli
En Yüksek Akademik Performans


aligoksenkli

Doç. Dr. Osman Taha Şen
En Yüksek Akademik Performans


otomot

Prof. Dr. Bayram Şahin
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Öğretim Üyeleri

bayramsahin

Prof. Dr. Cevat Erdem İmrak
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Öğretim Üyeleri

cevatimrak

Prof. Dr. Ekrem Tüfekci
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren"Öğretim Üyeleri

ekremtufekci

Doç. Dr. Erkan Günpınar
En Yüksek Akademik Performans
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Öğretim Üyeleri

erkangunpinar

Doç. Dr. Osman Akın Kutlar
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Öğretim Üyeleri

osmanakinkutlar

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Arslan
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Öğretim Üyeleri

hikmetarslan

Arş. Gör. Akif Yavuz
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Araştırma Görevlileri 

akif yavuz

Arş. Gör. Hilal Koç
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Araştırma Görevlileri 

hilalkoc

Arş. Gör. İnci Pir
2023 Yılı Yayın Bazlı "En Yüksek Performans Gösteren" Araştırma Görevlileri 

incipir