Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik, Faz Değiştiren Malzeme Katkılı Radyant Isıtma-Soğutma Paneli Geliştirilmesi

  • Proje Yürütücüsü: Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (Danışman: Doç. Dr. Aliihsan Koca)
  • Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK-TEYDEB

Özet: Tamamlanan bu endüstriyel proje kapsamında, binalarda enerji verimliliği ve ısıl konfor sağlayacak, faz değişim malzeme katkılı radyant ısıtma-soğutma panelleri geliştirilmiştir.

image001

Başlatılmış Ulusal İş Birliği:

TÜSEB - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Aliihsan Koca, TÜSEB – Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na; Teknoloji Transferi, Ar-Ge ve Proje yönetimi gibi konularda çalışmak üzere kısmi zamanlı olarak görevlendirilmiştir.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etmek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

image004

Üniversite-Sanayii İşbirliği Projesi

Proje: Eklemeli imalat yöntemi ile özgün heat sink geliştirilmesi
Proje Tipi: TUSAŞ Liftup Lisans Bitirme Projesi
Akademik Danışman: Doç. Dr. Aliihsan Koca
Proje Ekibi: Kemal Özdemir (lisans öğrencisi), Muhammed Enes Balkan (lisans öğrencisi)
Sanayi Danışmanı: Halit Terzioğlu (TUSAŞ), Tolga Kahve (TUSAŞ)

LABORATUVAR ALTYAPISINI ENDÜSTRİ İŞBİRLİĞİ İLE GELİŞTİRME

  • Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU
  • Projeyi Destekleyen Kuruluş: Arçelik A.Ş.

Özet: Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları’’ alanında üniversite-endüstri işbirliği ile akademik çalışmalar yapılması; soğutma ve ısı pompası sistemlerinde enerji verimliliğini iyileştirerek ülkemizin yüksek katma değerli ürünler konusunda uluslararası rekabetçiliğine katkıda bulunulması; ısı pompası uygulamalarının yaygınlaştırılarak temiz enerji alanındaki mühendislik çalışmalarına katkıda bulunulması; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunulması amacıyla Soğutma-İklimlendirme Test Odası ve Veri Toplama Sistemi alt yapısının laboratuvarımız bünyesinde kurulması planlanmıştır.

image006

image007

ERP NORMLARINA UYGUN YENİ NESİL YÜKSEK VERİMLİ AKSİYON FAN GELİŞTİRİLMESİ

  • Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Tahsin Engin
  • Projeyi Destekleyen Kuruluş: BVN Ventilation Systems & Electric Motors

Özet: Projeye konu olan aksiyon fanlar, havalandırma, kurutma, ısıtma, soğutma vb. amaçlar için kullanılan ve zorlanmış hava ihtiyacının olduğu her yerde ihtiyaç duyulan; insan hayatının ve endüstrinin vazgeçilmez ekipmanlarıdır. Fanların elektrik tüketimi, toplam elektrik tüketimi içerisinde %16`lık bir paya sahiptir. Böylesine büyük bir tüketim payı olan ekipmanlarda yapılacak küçük iyileştirmeler bile toplam elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltacaktır.

Türkiye`nin müdahil olduğu Kyoto protokolü kapsamında konulan ERP 2015 standartları ile karbon emisyonunun 2025 yılına kadar %20 düşürülmesi hedeflenmiştir.  Bununla birlikte 2025 yılında oluşturulacak olan yeni regülasyonlar ile bu verimlilik artışlarının çok daha yüksek olması beklenmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ERP 2015 regülasyonlarına uymayan hiçbir fanın ithalatına izin vermemektedir. Özetle müdahil olduğumuz anlaşmalar ile Avrupa Birliği pazarında yer alabilmek amacıyla hükümlü olunan yeni regülasyonlarla mevcut fanların geliştirilmesi gerekmektedir.

Aksiyon fanlar, konvansiyonel fanlardan farklı olarak, fan benzeşim yasalarının uygulanmadığı, her çap için ayrı çalışma karakteristiğini temsil eden yeni bir fan tasarımına ihtiyaç duyulan ürün gruplarıdır. Ürün ailesindeki fanlardaki her çap için yeni bir geliştirme süreci gerekmektedir. Bununla birlikte aksiyon fanların temel fan tasarım kanunları ile tasarımının yapılması ve verim beklentisinin karşılanması imkansıza yakındır. Bu fan tasarımlarının belirli kavramsal geliştirme ve optimizasyon çalışmaları ile iyileştirilmesi gerekmektedir.  Bu durum geliştirme süresini uzatmakta ve geliştirme maliyetlerini artırmaktadır.

Bu proje kapsamında aksiyon fanı temsil eden tüm geometrik parametrelerin parametrik hale getirilerek oluşturulacak tasarım seti ile CFD tabanlı performans incelemesi yapılacak ve belirlenen çap için eksenel fan tasarım metodolojisi oluşturulabilecektir.

image010

SOĞUTMA KULELERİ İÇİN ÇİFT KANATLI ÖZGÜN FAN VE WEB TABANLI FAN SEÇİM YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ

  • Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Tahsin Engin
  • Projeyi Destekleyen Kuruluş: Cenk Endüstri Tesisleri İmalat San. Tic. A.Ş.

Özet: Bu çalışma kapsamında geliştirilecek özgün fanların kullanıldığı soğutma kuleleri, endüstriyel tesislere farklı amaçlar için soğutma suyu sağlamak için dizayn edilmiş yapılardır. Soğutma yüküne ve fiziki imkanlara göre boyutları belirlenmektedir. Endüstriyel soğutma kuleleri doğalgaz işleme tesisleri, petrokimya tesisleri, petrol rafinerileri ve enerji santrallerinde kullanılmaktadır.

Soğutma kuleleri, ısı transfer yöntemlerine göre ıslak ve kuru; hava geçiş sistemine göre doğal ve zorlanmış; yapısına göre paket ve inşai tip olarak sınıflandırılmaktadır.

Bu çalışma kapsamında özgün geliştirilmiş çift kanatlı fanın tüm parametrelerinin kapsamlı optimizasyonu

Bu çalışma kapsamında özgün çift kanatlı ürün ailesi 14 feet ile 34 feet ararsındaki her 2 feet için ANSYS RSO ve Adjoint solver optimizasyon aracı ile optimize edilerek oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu ürün ailesi için geliştirilecek CFD tabanlı tasarım metodolojisi için belirlenen çapta, belirlenen debi ve basıncı sağlayabilecek bir fanın kanat açısının belirlenmesi beklenmektedir.

image011