ÇEVREYE UYUMLU SÜRDÜRÜLEBİLİR İLERİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları programı kapsamında desteklenmesine karar verilen “Çevreye Uyumlu Sürdürülebilir İleri Araç Teknolojileri” platformunun başlangıç toplantıları yapıldı.  Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgen Akalın’ın araştırma programı yöneticiliğini yaptığı platformda İstanbul Teknik Üniversitesi-İleri Araç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLATAM) liderliğinde, OYAK Renault, TÜBİTAK RUTE, TEMSA Skoda ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte, ileri taşıtların geliştirilmesi için gerekli kritik teknolojilere odaklanılacak. 
image001

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde artan nüfus ve yaşam standartları ile birlikte karbon salınımı, iklim ve insan sağlığı için bir tehdit haline gelmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB'yi 2050 yılına kadar iklim açısından karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için küresel otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçmektedir. Bu programda küresel otomotiv endüstrisinin dönüşümü ve ulusal kaynaklar göz önünde bulundurularak otomotiv endüstrisine aktarılabilecek kritik araç teknolojileri geliştiren bir yüksek teknoloji platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu platformda “Elektrikli Tahrik, Kontrol ve Yönetim Sistemleri”, “Taşıt Sistemleri Tasarımı”, “Enerji Depolama ve Yönetim Sistemleri”, “Hafifletme Teknolojileri” ve “Temiz Enerjili Güç ve Yakıt Sistemleri” odak alanlarında, 48 ay sürecek birbirleriyle bağlantılı 14 araştırma ve geliştirme projesi kurgulanmıştır. Ayrıca yürütülen sosyal içerikli bir toplumsal etki projesinde gelişen ileri araç teknolojilerinin şehir ve toplum üzerindeki etkileri incelenecek. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte özel sektöre aktarılabilecek seviyede önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kaydedilmesi beklenmektedir. 
image008
Hibrit İnsansız Hava Aracı ile Otonom Teslimat Sistemi Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdinç Altuğ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (Proje no: 120E182)
Özet: Proje kapsamında yaklaşık 25 kg ağırlığında ve 3,7 metre kanat açıklığına sahip hem dikine kalkış-iniş yapabilen hem de sabit kanatlı uçak olarak kalkış iniş yapabilen (hibrit), elektrikli bir hava aracı prototipi üretilmiştir. 
image009

Enerji Verimliliği ve Isıl İletkenliği Yüksek, Hafifletilmiş Yeni Termoplastik Hibrit Nanokompozit Tabanlı Batarya Kutusu Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Alaeddin Burak İREZ 
Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 1004

Alışveriş Merkezi, Havaalanı veya Depo Gibi Geniş Alanlarda Çalışacak Otonom Bir Temizlik Robotu Tasarımı (BTP)

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdinç Altuğ
Öğrenciler: Efecan BECER, Onur ULUSOY, Kemal TURAN

image011

 


 

İTÜ Facilis Otomobil Takımı 2023 Faaliyetleri

Takım Tanıtımı: Facilis Otomobil Takımı, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında Shell Eco- marathon yarışmasına katılmak amacıyla kurulmuş bir takımdır. Şimdiye kadar üçü elektrikli ikisi benzinli olmak üzere 5 farklı aracı başarıyla üretmiştir. Önümüzdeki sene düzenlenecek olan yarışmaya yeni yapılacak olan Macaw 3 adlı araçla katılacaktır.
image013
 

Macaw 3 Şasi-Kabuk Geliştirme: Daha güçlü daha hafif ve daha fazla çalışma alanı sağlamayı hedefleyen Macaw 3 otomobiline ait kabuk çalışmaları başlandı. Takım bünyesinde bilgisayar destekli tasarımı tamamlanan kabuk üretiminde strafor köpük model özel sektör iş birliği ile imal edildi. 

 

image015image017image019

 

Yerli Tasarıma Sahip Yüksek Verimli Motor Geliştirme: Tamamen takım imkânları ile tasarlanıp simülasyon testleri başarı ile tamamlanan yüksek verimli motor parçaları üretimine başlandı.

Shell Eco-marathon 2023 katılımı: Takımımız bu sene Fransa “Circuit Paul Armagnac” pistinde düzenlenen Avrupa-Afrika yarışmasına katıldı. 12 başlık altında 130 isterin denetlendiği teknik denetimi başarı ile tamamlayarak derece almaya hak kazandı. Bir litre benzin ile 386,6 gitmeyi başararak aynı yarışmadaki derecemizi %24,7 oranında geliştirdik

image021image023

 

 

Mikrokarıştırıcı İçerisinde Boylamsal Elektrot Kullanarak Yüksek Verimlilikte Karışım Sağlama

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Levent Trabzon
Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (Proje No: 123M263)

Hüzme Oluşturma Yöntemlerinin Yapısal Mekanikte Hasar Tespiti Problemlerinde Kullanılması

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üye. Uğurcan Eroğlu
Projeyi Destekleyen Kuruluş: İTÜ BAP Koordinasyon Birimi
Özet: Projede, modal eğriliklerin ve modal eğrilik değişimlerinin kullanımıyla kiriş tipi yapılarda hasar tespiti için hüzme oluşturma yöntemlerinin kullanımı üzerine bir araştırma yapılacak, modal eğriliklerin yüksek değer aldığı veya değişimlerinin yüksek olduğu hasar civarında bir algılayıcı olması durumunun yanı sıra, iki algılayıcı arasında bir hasar olması gibi yöntemi zorlayıcı senaryolar sayısal ve analitik olarak incelenecek, elde edilen bilgiler deneysel verilerle değerlendirilecektir. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar Engineering Mechanics Institute ve American Society of Civil Engineers tarafından Palermo Üniversitesi’nde düzenlenecek uluslararası EMI IC 2023 Uluslararası Konferansında sunulacaktır.

 

image031

unnamed (2)

image033


TÜBİTAK 2219 YURTDIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU

Dr. Raşid Ahmed YILDIZ, TÜBİTAK BİDEB tarafından University of Southern Denmark’daki araştırmaları için 12 ay süreyle desteklenmeye uygun görülmüştür.

Eklemeli İmalat İle Üretilen Metal Parçalarda Hasar Oluşumunun Modellenmesi

Endüstride eklemeli olarak imal edilen (Eİ) metal parçalara yönelik artan talep, bu malzemelerde hasar oluşumu mekanizmalarıyla ilgili soruları da beraberinde getirmektedir. Araştırmacılar, metallerdeki hasarı tahmin edebilmek için çeşitli kriterler ve hasar yaklaşımları ortaya koymuştur. Ancak, adayın gerçekleştirdiği literatür araştırmasına göre, Eİ metal parçalardaki hasar oluşumu mekanizmaları sadece deneysel olarak incelemiştir. Öte yandan, Eİ metal parçalar gözenekli yapısından dolayı geleneksel olarak imal edilmiş metallerden farklılık göstermektedir. Bu nedenlerle araştırma önerisi, Eİ metal parçalardaki hasar oluşumu mekanizmalarını araştırmayı ve sayısal olarak modellemeyi hedeflemektedir.

Metal-Seramik Eklemeli İmalat Düzeneği

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Emrecan Söylemez
Projeyi Destekleyen Kuruluş: İTÜ BAP, TÜBİTAK, TEKNOFEST
Özet: Proje kapsamında metal ve seramik malzemeleri bir arada baskı alabilen bir yazıcı geliştirilmiştir. Yazıcı temelinde fotopolimerizasyon yöntemini kullanmaktadır. Fotopolimerizasyon, UV ışık etkisi altında reçinenin kürlenerek sertleşmesi işlemine denilir. Yapılan sistemde, reçinelerin içerisine metal, seramik ya da toz haline getirilebilen herhangi bir malzeme eklenerek baskı alınmaktadır. Baskı alındıktan sonra parçaların içerisindeki reçineyi uçurmak ve son dayanımı elde etmek adına fırında reçine yakma ve sinterleme işlemlerine devam edilmektedir.
Bu proje, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (İTÜ BAP) birimi, TEKNOFEST ve TÜBİTAK tarafından desteklenerek yürütülmüştür. Geliştirilen yazıcı ile TEKNOFEST insanlık yararına teknoloji yarışmasına sosyal inovasyon üniversite ve üzeri kategorisinden katılım sağlanmış ve en iyi sunum ödülü alınmıştır. 

image037image039