İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı kapsamındaki Isı Akışkan Yüksek Lisans, Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans, Konstrüksiyon Yüksek Lisans, Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik Yüksek Lisans, Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans, Otomotiv Yüksek Lisans, Sistem Dinamiği ve Kontrol Yüksek Lisans ve Makina Mühendisliği Doktora Programlarında lisansüstü tez çalışmaları yapılmıştır. 27 adet lisansüstü tez çalışması başarı ile tamamlanmıştır. Başarılı olan mezunlarımızı ve akademisyenlerimizi tebrik ederiz.

Makale Listesi
Öğrenci Adı Danışman YL/Doktora Tez Başlığı
1 A.F. EKİNCİ Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Jiroskobik dengeleyiceler kullanarak geri tepme darbesi altında hafif askeri kara araçlarının gövde yalpa kontrolü
2 ADEM YILMAZ Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Çatlak Yayılımı Üzerinde Tutma Süresi ve Aşırı Yükün Birleşik Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Hasar Analizi İçin Sonuçları
3 AKIN ARSLAN Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Lazerle Toz Yatağında Füzyon İle Üretilen Bir X-Bant Rf Filtresinin Yüzey Pürüzlülüğüyle Performansı Arasındaki İlişkinin Deneysel İncelenmesi
4 ALİ ÖZEL Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Mühendislik Termoplastikleri Arasındaki Adezyon Bağ Kuvvetinin Deneysel İncelenmesi
5 AYKUT EFE Dr. Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN YL Dikey Bir Porselen Levhadan Taşınımla Eşzamanlı Isı ve Kütle Geçişi Olaylarının Ampirik Bağıntılar Ve Dijital Görüntü İşleme Kullanılarak İncelenmesi
6 B.BARIN Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Farklı sürüş çevrimlerinde rejeneratif frenleme verimliliğinin araştırılması
7 BERK YURDUSEVER Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Doğadan İlham Alan Negatif Katiliğa Sahip Hiyerarşik Yapıların Geliştirilmesi ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi
8 BİROL ÖZÇEVİK Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Lazerle Toz Yatağında Füzyon İle Üretilmiş Parçacık Sönümleyici Entegreli Yapıların Tasarımlarının Sönüm Etkinliğinin Farklı Sınır Koşulları Altında İncelenmesi
9 C.MUTLU Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Bir görüş mekanizması üzerinde değişen mekanik şok girişlerine karşı vida torkuna bağlı performansın araştırılması
10 CANSU DENİZ CANAL Prof. Dr. Yakup Erhan BÖKE | Prof. Dr. Ali Cemal BENİM Doktora Biokütle Kömür Karışımlarının Yanmasının İncelenmesi
11 CANSU GİZEM AKAGÜNDÜZ Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Lazerle Doğrudan Yapılandırma Yoluyla Kalıplanmıs Ara Bağlantı Cihazlarının Üretiminde Lazer Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi
12 ERMİŞ BOLAT Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Plastik Malzemelerde Üretim Parametrelerinin Malzeme Dayanımına Etkisinin Incelenmesi, Optimizasyonu ve Çamaşır Makinesi Kapak Kancasına Uygulanması
13 F. TASOUJİAN Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Kayan mod tekniği kullanılarak araç seyir stabilite kontrolü
14 G. KARAKUŞ Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Doğrusal olmayan bir elastik yol ile birleştirilmiş çift kütleli volanın optimizasyon tasarım parametreleri
15 GÜLCE TOKYOL Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Karşı Ağırlık Vida Mekanizmalarına Uygulanan Bağlantı Gevşemesi Mekanizmalarının Modellemesi ve Analizi
16 GÜRCAN CENGİZ Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Elektronik Harp Alıcı ve Vericileri İçin H-BN ve CNT Takviyeli Polimer Kompozitlerin Geliştirilmesi: Termal Performansın İncelenmesi
17 KERİM MORAL Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL Modüler Çoklu Drone Teslimat Sisteminin Tasarımı ve Kontrolü
18 L. AYMAN Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Gürültülü ortamlarda insansız hava aracı sesinin tespiti
19 MUSTAFA KALAYCI Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Hibrit Polimer Kompozitlerin Elektronik Harp Kasaları İçin Geliştirilmesi ve EMI Korumasının İncelenmesi
20 NAZIM TAŞ Prof. Dr. Ayşegül ABUŞOĞLU YL Su soğutmalı yıkama kurutma makinelerinde farklı proses çalışma koşullarının ısıtıcı kanalındaki hav birikimine ve kurutma performansına etkisinin değerlendirilmesi
21 ONUR HAYDARİ Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Geri Kazanılmış Karbon Siyahı Takviyeli Doğal Kauçuk Karışımlarının Yorulma Çatlak İlerlemesi
22 ORÇUN YILDIZ Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Yüksek Elektron Hareketlilikli Transistörler İçin Gömülü Mikrokanalların Termal, Hidrodinamik ve Yapısal Davranışlarının Hesaplamalı Analizi
23 ÖMER ÇAKMAK Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL İki Eksenli Gimbalin Detaylı Modellenmesi ve Model Referans Uyarlamalı Kontrolcü Tasarımı
24 RAHMİ AKKÜLAH Dr. Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN YL Bulaşık Makinesinde İnovatif Hızlı Kurutma Yöntemi Tasarımı ve Yöntem Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
25 TURAN KONYALIOĞLU Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL Bir Paket Teslimat Sistemi İçin İnsansız Hava Araçlarının Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kontrolü
26 UMUT ŞAHİN Prof. Dr. C. Erdem İMRAK Doktora Gevrek Plakaların Yerel Olmayan Operatör Yöntemiyle Belirli Yükleme Koşulları Altında Açık Faz Alanı Modellemesi
27 YASİN BALLI Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Polipropilen Malzemelerde Mekanik Özellikler ve Geometrik Boyutlandırma İçin Proses Parametrelerinin Deney Tasarımı, Duyarlılık Analizleri, İstatiksel Analizi ve Optimizasyonu