ASELSAN Akademi 2022 mezuniyet töreninde ikisi doktora toplam 103 tez arasında, Dr. Öğr. Üyesi Hacı Abdullah Taşdemir’in danışmanlığı altında yüksek lisans tezini sürdüren Cihan Turan “Orta Kalibre Bir Top için Bir Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması Tasarımı ve Mekanik Analizi” başlıklı tez çalışması ile en iyi üçüncü tez ödülünü almıştır.

Ayrıntılı Bilgi: https://www.pressreader.com/turkey/aselsan-abulten/20221206/281621014369966