“Elektrohidro-Dinamik Aktif Mikro-Karıştırıcının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi” isimli proje Uluslararası 2535 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve İran Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MSRT) ile İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Tebriz Üniversitesi ile iş birliği yeni bir mikropompa teknolojisi geliştirmek için başlamıştır. İTÜ Makine Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Trabzon ve Tebriz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ghader Karimian Khosroshahi yürütücülüğünden çalışmalar yapılacaktır.

01
02