İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı kapsamındaki Isı Akışkan Yüksek Lisans, Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans, Konstrüksiyon Yüksek Lisans, Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik Yüksek Lisans, Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans, Otomotiv Yüksek Lisans, Sistem Dinamiği ve Kontrol Yüksek Lisans ve Makina Mühendisliği Doktora Programlarında lisansüstü tez çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde 42 adet lisansüstü tez çalışması başarı ile tamamlanmıştır. Başarılı olan mezunlarımızı ve akademisyenlerimizi tebrik ederiz.

Yazar Ad   Soyad Danışman Ad Soyad MSc./PhD Tez Adı
BURHAN YÖRÜK PROF. DR. AHMET ARISOY PhD Kömürün kendi kendine ısınmasının ve tutuşmasının   modellenmesi, simülasyonu ve deneysel incelenmesi
BATUHAN ERDOĞAN PROF. DR. VAHİT MERMERTAŞ MSc. Değişken yük içeren dönel makinelerde dengesiz yükün dinamik   sistem üzerindeki etkilerinin deneysel ve sayısal incelenmesi
LEVENT ÇELİK DOÇ. DR. MESUT KIRCA MSc. Üç tekerlekli elektrikli skuter motosiklet şasisinin mukavemet   ve yorulma dayanımı değerlendirmesi
BURAK ALPEREN TUNÇ PROF. DR. LEVENT TRABZON MSc. Havacılık sektöründe kullanılan döküm malzemelere uygulanan   talaşlı imalat yöntemlerinin geliştirilmesi
BAŞAR YAVUZ PROF. DR. MURAT VURAL PhD Galvanizli sacların lazer kaynağı ve gazaltı kaynağı ile   birleştirilmesinde kaynak parametrelerinin kaynak kalitesine etkisi
KEREM HÜRKUŞ PROF. DR. İSMAİL CEM PARMAKSIZOĞLU MSc. Soğuk hava deposu tasarımı
ENES AY PROF. DR. CEVAT ERDEM İMRAK MSc. Burun iniş takımı dikmesi ana bağlantı parçasının topoloji   optimizasyonuyla tasarımı
AHMET CİHAN ÖZCAN PROF. DR. KENAN YÜCE ŞANLITÜRK MSc. Jute ve luffa bio-fiber malzemelerinin akustik özelliklerinin   deneysel olarak tespiti ve teorik tahmini
MERT YALÇIN ZENGİNER PROF. DR. İLYAS BEDİİ ÖZDEMİR MSc. Taguchi metodu uygulaması ile kabarcık sürüklenme ve ayrılma   kaynama modelinin sayısal incelemesi
AKIN ÇAĞLAYAN DOÇ. DR. SERTAÇ ÇADIRCI MSc. Ev tipi bir buzdolabının dinamik çevrim davranışının   modellenmesi ve farklı parametrelerin sistem üzerindeki etkilerinin deneysel   validasyonu
TÜMERKAN VURAL DOÇ. DR. LEVENT ALİ KAVURMACIOĞLU MSc. Bileşik analiz metoduyla tubular yanma odası metal sıcaklığı   hesaplanması
CÜNEYT BAYRAM DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP PARLAR MSc. Kontrol kablolarının friksiyon davranışlarının analitik ve   deneysel olarak incelenmesi
ALTAY ARBAK PROF. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR PhD Alüminyum metal köpük içinde darbeli akışın ısı geçişine   etkisi
ERDEM ÇALIŞKAN DOÇ. DR. MESUT KIRCA MSc. Bor nanotüplerin mekanik özellikleri
GÖKHAN EFE DOÇ. DR. OSMAN AKIN KUTLAR MSc. Aşırı doldurmalı dizel motorlarda kurum birikiminin   modellenmesi
MEHMET BORA KÜÇÜKALPELLİ DOÇ. DR. LEVENT ALİ KAVURMACIOĞLU MSc. Türbin kanatlarında jet çarptırmalı soğutmanın deneyselve   sayısal olarak incelenmesi
MUSTAFA YASİN GÖKASLAN PROF. DR. LÜTFULLAH KUDDUSİ PhD Eğrisel kanal içerisine bilye yerleştirilerek oluşturulan   gözenekli ortamlarda akış ve ısı geçişinin deneysel incelenmesi
SİNEM KURTULUŞ PROF. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR MSc. Bir askerî barınağın ısıl modellenmesi
GÜNALP GENÇ DR. ÖĞR. ÜYESİ HACI ABDULLAH TAŞDEMİR MSc. Konveyörler arası ürün aktarımı için transfer makinesi   tasarımı ve analizi
OĞUZ ŞAFAK DOÇ. DR. OSMAN AKIN KUTLAR MSc. Dinamik manevralarda motora giren temiz hava debisi   kontrolünün emisyonlara olan etkileri
AMIR NAVIDFAR PROF. DR. LEVENT TRABZON PhD Hibrit nanodolgu takviyeli poliüretan nanokompozitlerin   üretimi ve karakterizasyonu
EMRE   DELİBAŞ PROF. DR. CEVAT ERDEM İMRAK MSc. Dört tekerlekten çekişli askeri araçların kurtarma mapası ve   vinç kulesi yapısal tasarımı, analizi ve optimizasyonu
TUBA DOLAR PROF. DR. ATA MUGAN MSc. Modüler ürün tasarımı yaklaşımıyla çamaşır makinesi ürün   ailesi tasarımı
MUHAMMED ERGÜN PROF. DR. SEYHAN ONBAŞIOĞLU MSc. Tamburlu kurutma makinelerinde proses çalışma koşullarının   farklı tekstil tipleri için nem alma hızına etkisinin incelenmesi
AHMET SELİM KOCA DOÇ. DR. EMRECAN SÖYLEMEZ MSc. Bağlayıcı püskürtme eklemeli imalat parametrelerinin CoCr-Mo   (F75) alaşım için çok amaçlı optimizasyonu
YÜCEL BEKİ DOÇ. DR. MESUT KIRCA MSc. TJ90 turbojet motorunda türbin kanatçık kaybının motor yapısal   bütünlüğüne etkisi
ADEM CANDAŞ PROF. DR. CEVAT ERDEM İMRAK PhD Çelik tel halat yapılarının darbe yükü altında hasar   modellenmesi ve incelenmesi
AHMET ALPER TAŞMEKTEPLİGİL DOÇ. DR. ERKAN GÜNPINAR MSc. Splınelearner: B-spline yüzeyler ile ifade edilen ürünün   tasarım kısıtlarını jeneratiıf öğrenim yoluyla belirleme
MAHMUT AKGEMCİ DR. ÖĞR. ÜYESİ HİKMET ARSLAN MSc. Elektrikli bir binek araç için menzil kestirimi ve kritik   senaryo kıyaslamaları
HAMZA TOKLU DR. ÖĞR. ÜYESİ VEDAT TEMİZ MSc. Ankilozan spondilit hastaları için hareketli yatak tasarımı
SİNAN DİKSU PROF. DR. CELALETDİN ERGUN MSc. Eklemeli imalat teknolojisi eriyik biriktirme modelleme   yöntemi için kompozit ABS filament üretilmesi ve mekanik özelliklerinin   incelenmesi
AYSU HANDE YÜCEL PROF. DR. MUSTAFA BAKKAL MSc. Eklemeli imalat yöntemlerinde üretim parametrelerinin ve parça   geometrisinin son ürün özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
BUĞRA   SEMİH ERSAN DOÇ. DR. LEVENT ALİ KAVURMACIOĞLU MSc. İki kapılı buzdolabında soğuma sürecinin deneysel ve sayısal   incelenmesi
ŞENGÜN KAAN CAN PROF. DR. YAKUP ERHAN BÖKE MSc. JP-8 yakıtı için 6-adımlı global-kinetik depozit oluşum modeli
ORHAN AYDIN DOÇ. DR. SERTAÇ ÇADIRCI MSc. Investigation of thermal and structural effects of cooling oil   gallery in diesel engine pistons
ALİ YALÇIN DOÇ. DR. OSMAN AKIN KUTLAR MSc. Experimental application of reed valve on turbocharged heavy   duty engine
ELİFNUR DEMİREL DOÇ. DR. LEVENT ALİ KAVURMACIOĞLU MSc. Santrifüj pompaların verim ve kavitasyon açısından çok amaçlı   optimizasyonu
CEMRE   OĞUZ ERŞAHİN DR. ÖĞR. ÜYESİ HİKMET ARSLAN MSc. İçten yanmalı motor egzoz portu etrafındaki kafes yapılarının   termomekanik davranışının incelenmesi ve efektif modelleme yaklaşımının   geliştirilmesi
ZUMRAT USMANOVA DOÇ. DR. EMİN SÜNBÜLOĞLU MSc. Ortodontik diş hareketlerinin stimulus temelli nod hareketleri   temelinde sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi
MAKBULE IRMAK PEKER PROF. DR. LEVENT TRABZON MSc. Üç boyutlu karbon kaynaklı kuantum nokta ağında   nanoparçacıkların poliüretan hibrit nanokompozitlerin mekanik özellikleri   üzerinde sinerjik etkisi
MEHMET SAİT ÖZER PROF. DR. KENAN YÜCE ŞANLITÜRK PhD Sönümlü çok katmanlı yapıların modellenmesi ve analizleri
EREN CAN SARIYARLIOĞLU PROF. DR. MUSTAFA BAKKAL MSc. Boru sıvama yönteminin analizi