İTÜ, Makina Fakültesi, Biyomeknik ve Mukavemet Laboratuarı ile İstanbul Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji  Kliniğinin ortak olarak yaptığı bu çalışmada, proksimal tibial rezeksiyon sonrası değişen boyutlardaki kemik defektlerine uygulanan simantasyon ve internal tespit yöntemlerini biyomekanik olarak karşılaştırarak defekt boyutuna göre ideal tespit yönteminin yapılan biyomekanik testler ile açıklanması amaçlanmıştır. Tüm defekt boyutlarında, çimento dolgu ve plak fiksasyon gruplarının en yüksek arıza yüküne sahip olduğu bulunmuştur. %25 defekt boyutunun altında çimento+vida kombinasyonu tibial plato ve metafiz kırıkları riskini azaltmaktadır. Ayrıca kırık karmaşıklığının, defekt boyutu ve sabitleme yöntemi ile önemli ölçüde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çalışma literatüre önemli katkı sağlamıştır. Çünkü distal femur ve proksimal tibia lokal agresif kemik tümörlerinin en sık lokalizasyonlarıdır ve etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.

01