Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Celaletdin Ergun

Laboratuvar Çalışanları (Akademik Ünvan Sırasına Göre)

Prof.Dr.Levent Trabzon
Doç.Dr. Turgut Gülmez
Ömer Faruk Özcan
Nisa Duran

İTÜ Makina Fakültesi (Fonksiyonel Malzemeler ve Yapılar) Laboratuvarı yüksek katma değerli fonksiyonel malzemeler ve yapıların tasarım, üretim ve prototip karakterizasyonları hususunda çalışmaların yürütüldüğü bir araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvar bünyesinde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve test edilmesi ve çeşitli kurumlardan destekli araştırma projelerinin yürütülmesi yanı sıra lisans öğrencileri bitirme tasarım projeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri deneysel ve simülasyon çalışmaları gerçekleştirmektedirler.

Laboratuar Çalışma Alanları

 • Kanser teşhisi ve tedavisi için akıllı nanopartiküller: Sentez, karakterizasyon ve simülasyon,
 • Mühendislik uygulamaları için Ultrasonik Transdüserler,
 • Nano partikül sentezi için ICP ve CCP plazma,
 • Bor ve bor karbür nano partiküller ve kompozitleri,
 • Kalsiyum fosfat esaslı malzemeler,
 • Solid preform yöntemi ile skafold tasarımı, simülasyonu ve imalatı,
 • Darbe yüklemesi, piezoelektrik, lazer kesim işlemi ve kemik - implant/protez arayüzü, ICP ve CCP plazmaları, manyetik ve lazer ısıtma, termoelektrik cihazların FEM simülasyonları.

Laboratuvarda Yapılmış veya Yapılmakta Olan Önemli Projeler

 • Piezoelektrik Ultrason Transduser Tasarımı ve Prototip Üretimi”, (İTÜ BAP - 2018-21).
 • ICP plasma yöntemi ile B4C, TiB2, ZrB2 ve SiC Nano Partikül üretimi” (BOREN 2013-15).
 • Biomedikal Uygulamalar için Akıllı Nanopartiküller” (TUBİTAK 2013-2019).
 • Sprey Piroliz Yöntemi ile Zr, Ti, Si ve B Esaslı OKsit ve Oksit Dışı Nano Partikül Üretimi” (İTÜ BAP 2010-14).
 • Biyomedikal Uygulamalar için Çok Fonksiyonlu Nanopartikül Üretimi” (İTÜ BAP 2010-13).
 • Elektrosprey ve Alev Püskürtme Yöntemleri ile Nano Gözenekli Antibakteriyel Hidroksilapatit Kaplamalrin Geliştirlmesi” (İTÜ BAP 2009-10).
 • Al-Si Preötektik Alaşımlı Hafif Araç Cantları” (İTÜ BAP 2013-14).
 • Boyuna Dikişli Yüksek Frekanslı İndüksiyon Kaynağı Yöntemiyle Üretilen Çelik Borularda Kullanılan Mikroalaşımlı Malzemelerin Kaynak Zayıflığın Azatılması” (İTÜ BAP 2011-12).
 • Talaşlı İmalata Uygun CaTiO3/Trikalsiyum Fosfat Biyoseramik Kompozitler:Patent Başvurusu” (İTÜ BAP 2010-14).
 • Zırh-Kurşun Etkileşiminin Analizi”, (İTÜ BAP 2011-12).
 • Fosfat Kaplamada Ön İşlemlerin Korozyon Direncine Etkisi” (İTÜ BAP 2010-11).
 • “Düşük maliyetli şeker esaslı başlangıç malzemesinden B4C üretimi” (BOREN 2008-09).
 • Karmaşık iç ve dış mimarili Skafolt üretimi” (TÜBİTAK 2006-08).
 • Hızlandırılmış Kemik İyileşmesi Uygulamaları için Hidroksilapatit/ Baryum Titanat Hidroksilapatit/ Baryum Stronsiyum Titanat Kompozit Biyoseramiklerin Geliştirilmesi” (İTÜ BAP 2006-08).
 • Düşük Maliyetli Sensör Uygulamaları için Piezoelektrik Seramik/Polimer Kompozitlerinin ve Polimer Matrisli Piezoelektrik Boyalarının Geliştirilmesi” İTÜ BAP 2005-07).
 • Kalsiyum Fosfat Esaslı Kemik Dolgu Malzemelerinin Üretilmesi ve Laboratuar Şartlarında Uygunluklarının Araştırılması” (İTÜ BAP 2004-05).