Laboratuvar Sorumluları : 
Prof.Dr. Mustafa Özdemir
Doç. Dr. Ersin Sayar

Laboratuvar Çalışanları

Prof.Dr. Mustafa Özdemir
Prof.Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
Prof.Dr. Lütfullah Kuddusi
Doç.Dr. Ersin Sayar
Araş.Gör. Ali Murat Binark
Araş.Gör. Atakan Coşkun
Teknisyen Salman Benli

İTÜ Makina Fakültesi Isı ve Kütle geçişi Laboratuvarı temel olarak gözenekli ortamda ısı ve kütle geçişi deneylerinin yapıldığı bir araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvar bünyesinde salınımlı akışta deneyler de yapılmaktadır. Teorik yaklaşımlar olan analitik metotlar ve sayısal çözümler de her çeşit ısı, kütle ve momentum transferi problemlerine uygulanmaktadır. Ayrıca iki fazlı akışlar da incelenmektedir. Endüstriye katkı sağlayan ısı iletim katsayısı ve toplam ısı geçiş katsayısı ölçümü deneyleri de yapıldığı gibi Türk Endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık, bilirkişi, proje denetmenliği gibi hizmetler de verilmektedir.


Laboratuar Çalışma Alanları

 • Gözenekli Ortamlarda Isı Geçişi ve Basınç Düşüşünün Tayini. Laboratuvar bünyesinde yapılan çalışmalarda gözenekli ortam olarak bilyalı yataklar ve metal köpükler kullanılmaktadır. Zamana bağlı salınımlı akışlar üzerinde de çalışılmaktadır. Örnek bazı çalışmalar: Farklı kavis çapı, kanal genişlikleri ve gözenekli ortamlarda spiral paket yataklarda ısı geçişi ve basınç düşüşünün tayini, içerisinde metal köpük bulunan dairesel kesitli kanalda darbeli hava akışı durumunda ısı geçişi ve basınç düşüşünün deneysel incelenmesi, içerisinde metal köpük bulunan dikdörtgen kesitli kanalda darbeli su akışı durumunda ısı geçişi ve basınç düşüşünün deneysel incelenmesi, içerisinde farklı PPI gözenek yoğunluğuna sahip metal köpük bulunan dairesel kesitli kanallarda git-gel su akışı durumunda ısı geçişi ve basınç düşüşünün tayini.
 • Titreşimli Isı Boruları.
 • Kaynama Hâlinde Isı Geçişi.
 • Malzemelerin Isı İletim Katsayılarının Deneysel Tayini.
 • Faz Değiştiren Malzemeler ve Isıl Enerjinin Depolanması.
 • Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Geçişi.
 • Isı ve Kütle Değiştiricileri.
 • Makro ve Mikro Ölçekli Sistemlerde Tek ve İki Fazlı (Sıvı-Buhar) Isı ve Kütle Taşınımı Olayları.
 • Katı-Gaz ve Katı-Sıvı İki Fazlı Sistemlerinde Isı ve Kütle Geçişi (Gözenekli Ortamlar, Akışkan Yataklar ve Kurutma).

Laboratuvarda Yapılmış Önemli Projeler

 • Tübitak 2221 Konuk araştırmacı programı, takiben Fulbright bursu kapsamında ABD Michigan eyaletinden Detroit Mercy Üniversitesinden sayın Prof.Dr. Nihad Dukhan ile gerçekleştirilen “Hydrodynamics and Heat Transfer in Porous Media and Application to Metal Foam” konulu araştırma projesi.
 • Eroğlu Kazanları Endüstriyel Araştırma Projesi.
 • Demirdöküm Panel Radyatörler Endüstriyel Araştırma Projesi.
 • Isı Borulu Panel Radyatör Projesi.

Laboratuvarda Yapılmış veya Yapılmakta Olan Doktora ve Yüksek Lisans Tez Çalışmaları

Yüksek Lisans Tezleri

 • “Üç Kolonlu Titreşimli Isı Borusunun Matematiksel Modellenmesi ve Deneysel İncelenmesi”, 2007.
 • “Hareketli Sıvı Kolonunda Kaynamanın İncelenmesi”, 2008.
 • “U Kesitli Ayrık Düşey Kanatlarda Doğal Taşınımın Deneysel Olarak İncelenmesi”, 2014.
 • “Frezeleme İşlemi Sırasında İş Parçasındaki Sıcaklık Dağılımının Analizi”, 2014.
 • “Üç Kolonlu Titreşimli Isı Borusunun Farklı Çalışma Basınçlarında Deneysel Olarak İncelenmesi”, 2015.
 • “Analysis Of 5 KW ORC System Operating With R245FA and Plate Type Evaporator and Condenser”, 2018.
 • “Analysis Of Thermal Energy Storage Wıth Pcm In Clyndrical Container Filled By Porous Medium”, 2018.
 • “Helisel Kanatlı Isıtıcı Bulunan Silindirik Kapta Faz Değiştiren Madde ile Isıl Enerji Depolanmasının Deneysel İncelenmesi”, 2018.
 • “Yatay Boru Üzerindeki Havuz Kaynamanın İncelenebileceği Deney Düzeneği Tasarımı ve Aseton İçin Havuz Kaynamanın Deneysel Olarak İncelenmesi”, 2018.
 • “Gözenekli Ortamda Darbeli Hava Akışı Durumunda Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi”, 2019.
 • "Metal Köpük İçeren Bir Çift Borulu Isı Değiştiricisinde Isı Geçişi ve Basınç Düşüşünün Deneysel İncelenmesi", 2023

Doktora Tezleri

 • “Çelik Bilyelerden Oluşan Gözenekli Ortam İçinde Titreşimli Akışta Isı Geçişi”, 2012.
 • “Alüminyum Metal Köpük İçinde Darbeli Akışın Isı Geçişine Etkisi”, 2021.
 • “Eğrisel Kanal İçerisine Bilye Yerleştirilerek Oluşturulan Gözenekli Ortamlarda Akış ve Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi”, 2021.
 • “Metal Köpük İçinde Zorlanmış Taşınımda Kaynama”.
 • 09
 • 06
 • 01
 • 03
 • 02
 • 05
 • 08
 • 04
 • 07