Laboratuvar Sorumlusu: 

Laboratuvar çalışanları:

Model su türbini performansı ölçüm test düzeneği

 55

Su türbini modellerinin performans testleri (300 kW a kadar)

Pompaların performans testleri (500 kW a kadar)

Su türbinlerinin saha testleri için mobil laboratuar ekipmanları

Sirkülasyon Pompası 400 kW, 1500 d/d, 500 m3/h-1750 m3/h

70 ila 95 m manometrik yükseklik

Tahrik motoru frekans kontrollü

500 mm ve 200 mm  manyetik debimetreler, 250 mm standart ISO lülesi

5000 Nm, 3000 Nm ve 2000 Nm momentölçerler

Momentölçer ile türbin bağlantısı kardan mili ile

Rejenetarif sürücü

Çalışma Konuları

Türbomakinalar, Su türbini ve Pompa tasarımı

Sayısal akışkanlar dinamiğini türbomakinalara uygulama

Hidrolik makinalar için kabul ve model deneyleri

Türbomakinalarda akışın yarıttığı titreşimler

Enerji santralleri ve fizibilite raporlarının hazırlanması

Pompalı sistemler için SCADA uygulamaları

Pompalı sistemlerde su darbesi hesapları ve önleme yöntemleri

Pompa istasyonları ve boru hatları

Ölçme yöntemleri

Akış tanı ve görüntüleme yöntemleri

Elektronik Ekipmanların soğutulması

Taşıtların aerodinamik analizi

Katı yakıtlı roketlerde iç balistik – yanma

Eksenel ve Radyal fanların tasarımı ve verim optimizasyonu