Font Awesome Icons

İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı kapsamındaki Isı Akışkan Yüksek Lisans, Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans, Konstrüksiyon Yüksek Lisans, Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik Yüksek Lisans, Malzeme ve İmalat Yüksek Lisans, Otomotiv Yüksek Lisans, Sistem Dinamiği ve Kontrol Yüksek Lisans ve Makina Mühendisliği Doktora Programlarında lisansüstü tez çalışmaları yapılmıştır. 54 adet lisansüstü tez çalışması başarı ile tamamlanmıştır. Başarılı olan mezunlarımızı ve akademisyenlerimizi tebrik ederiz.

Makale Listesi
Öğrenci Adı Danışman YL/Doktora Tez Başlığı
2023-1 A.F. Ekinci Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Jiroskobik dengeleyiceler kullanarak geri tepme darbesi altında hafif askeri kara araçlarının gövde yalpa kontrolü
2023-1 Adem Yılmaz Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Çatlak Yayılımı Üzerinde Tutma Süresi ve Aşırı Yükün Birleşik Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Hasar Analizi İçin Sonuçları
2023-1 Akın Arslan Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Lazerle Toz Yatağında Füzyon İle Üretilen Bir X-Bant Rf Filtresinin Yüzey Pürüzlülüğüyle Performansı Arasındaki İlişkinin Deneysel İncelenmesi
2023-1 Ali Özel Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Mühendislik Termoplastikleri Arasındaki Adezyon Bağ Kuvvetinin Deneysel İncelenmesi
2023-1 Aykut Efe Dr. Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN YL Dikey Bir Porselen Levhadan Taşınımla Eşzamanlı Isı ve Kütle Geçişi Olaylarının Ampirik Bağıntılar Ve Dijital Görüntü İşleme Kullanılarak İncelenmesi
2023-1 B.Barın Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Farklı sürüş çevrimlerinde rejeneratif frenleme verimliliğinin araştırılması
2023-1 Berk Yurdusever Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Doğadan İlham Alan Negatif Katiliğa Sahip Hiyerarşik Yapıların Geliştirilmesi ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi
2023-1 Birol Özçevik Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Lazerle Toz Yatağında Füzyon İle Üretilmiş Parçacık Sönümleyici Entegreli Yapıların Tasarımlarının Sönüm Etkinliğinin Farklı Sınır Koşulları Altında İncelenmesi
2023-1 C.Mutlu Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Bir görüş mekanizması üzerinde değişen mekanik şok girişlerine karşı vida torkuna bağlı performansın araştırılması
2023-1 Cansu Deniz Canal Prof. Dr. Yakup Erhan BÖKE                 Prof. Dr. Ali Cemal BENİM DR Biokütle Kömür Karışımlarının Yanmasının İncelenmesi
2023-1 Cansu Gizem Akagündüz Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Lazerle Doğrudan Yapılandırma Yoluyla Kalıplanmıs Ara Bağlantı Cihazlarının Üretiminde Lazer Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi
2023-1 Ermiş Bolat Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Plastik Malzemelerde Üretim Parametrelerinin Malzeme Dayanımına Etkisinin Incelenmesi, Optimizasyonu ve Çamaşır Makinesi Kapak Kancasına Uygulanması
2023-1 F. Tasoujian Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Kayan mod tekniği kullanılarak araç seyir stabilite kontrolü
2023-1 G. Karakuş Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Doğrusal olmayan bir elastik yol ile birleştirilmiş çift kütleli volanın optimizasyon tasarım parametreleri
2023-1 Gülce Tokyol Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Karşı Ağırlık Vida Mekanizmalarına Uygulanan Bağlantı Gevşemesi Mekanizmalarının Modellemesi ve Analizi
2023-1 Gürcan Cengiz Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Elektronik Harp Alıcı ve Vericileri İçin H-BN ve CNT Takviyeli Polimer Kompozitlerin Geliştirilmesi: Termal Performansın İncelenmesi
2023-1 Kerim Moral Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL Modüler Çoklu Drone Teslimat Sisteminin Tasarımı ve Kontrolü
2023-1 L. Ayman Dr. Öğretim Üyesi Osman Taha ŞEN YL Gürültülü ortamlarda insansız hava aracı sesinin tespiti
2023-1 Mustafa Kalaycı Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Hibrit Polimer Kompozitlerin Elektronik Harp Kasaları İçin Geliştirilmesi ve EMI Korumasının İncelenmesi
2023-1 Nazım Taş Prof. Dr. Ayşegül ABUŞOĞLU YL Su soğutmalı yıkama kurutma makinelerinde farklı proses çalışma koşullarının ısıtıcı kanalındaki hav birikimine ve kurutma performansına etkisinin değerlendirilmesi
2023-1 Ömer Çakmak Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL İki Eksenli Gimbalin Detaylı Modellenmesi ve Model Referans Uyarlamalı Kontrolcü Tasarımı
2023-1 Onur Haydari Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL Geri Kazanılmış Karbon Siyahı Takviyeli Doğal Kauçuk Karışımlarının Yorulma Çatlak İlerlemesi
2023-1 Orçun Yıldız Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Burak İREZ YL Yüksek Elektron Hareketlilikli Transistörler İçin Gömülü Mikrokanalların Termal, Hidrodinamik ve Yapısal Davranışlarının Hesaplamalı Analizi
2023-1 Rahmi Akkülah Dr. Öğretim Üyesi Murat ÇAKAN YL Bulaşık Makinesinde İnovatif Hızlı Kurutma Yöntemi Tasarımı ve Yöntem Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
2023-1 Turan Konyalıoğlu Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL Bir Paket Teslimat Sistemi İçin İnsansız Hava Araçlarının Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kontrolü
2023-1 Umut Şahin Prof. Dr. C. Erdem İMRAK DR Gevrek Plakaların Yerel Olmayan Operatör Yöntemiyle Belirli Yükleme Koşulları Altında Açık Faz Alanı Modellemesi
2023-1 Yasin Ballı Dr. Öğretim Üyesi Oğuz ALTAY YL Polipropilen Malzemelerde Mekanik Özellikler ve Geometrik Boyutlandırma İçin Proses Parametrelerinin Deney Tasarımı, Duyarlılık Analizleri, İstatiksel Analizi ve Optimizasyonu
2023-2 Ahmet Semih Şimşek Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ YL Süpersonik Hızlar için Roket Burnu Etrafındaki Akışın Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri
2023-2 Akın Arslan Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL LAZERLE TOZ YATAĞINDA FÜZYON İLE ÜRETİLEN BİR X-BANT RF FİLTRESİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜYLE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
2023-2 Akın Sözeri Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU YL SIVI YAKITLI ROKET MOTORLARINDA FİLM SOĞUTMASI PERFORMANSININ MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ
2023-2 Ali Özel Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL MÜHENDİSLİK TERMOPLASTİKLERİ ARASINDAKİ ADEZYON BAĞ KUVVETİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
2023-2 Arash Armanffar Doç. Dr. Erkan GÜNPINAR DR Katmanlı imalat ürünlerinin mekanik özelliklerinin yenilikçi dolgu ve dilimleme yöntemleri ile gelistirilmesi
2023-2 Ata Arjomandi Fard Doç Dr. Atakan Altınkaynak (Danışman)
Öğr. Gör. Dr. Merve Acer Kalafat (Eş Danışman)
YL Origamiden Esinlenilmiş Delta Mekanizmasının Sonlu Eleman Modellemesi
2023-2 Barış Kırım Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL ELEKTRON IŞINI İLE TOZ YATAĞINDA FÜZYON PROSESİNDE DEĞİŞKEN PARAMETRE ETKİLERİNİN TERMAL MODELLENMESİ
2023-2 Birol Özçevik Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL LAZERLE TOZ YATAĞINDA FÜZYON İLE ÜRETİLMİŞ PARÇACIK SÖNÜMLEYİCİ ENTEGRELİ YAPILARIN TASARIMLARININ SÖNÜM ETKİNLİĞİNİN FARKLI SINIR KOŞULLARI ALTINDA İNCELENMESİ
2023-2 Cansu Gizem Akagunduz Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL LASERLE DOĞRUDAN YAPILANDIRMA YOLUYLA KALIPLANMIS ARA BAĞLANTI CİHAZLARININ ÜRETİMİNDE LAZER PARAMETRELERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
2023-2 Halil Buluş Doç. Dr. Sertaç Çadırcı YL DLR-F6 Kanadının HAD Çözücü Olarak OpenFOAM Kullanılarak RSM Entegrasyonu ile Aerodinamik Şekil Optimizasyonu
2023-2 Kemal Ekmekci Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ YL Askeri Görev Bilgisayari Termal Performans Analizleri
2023-2 Kerim Moral Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL Modüler Çoklu Drone Dağıtım Sisteminin Tasarımı ve Kontrolü
2023-2 Mehmet Oğuz Mutlu Doç. Dr. Zeki Yağız Bayraktaroğlu YL Endüstriyel robotun görüntü tabanlı kontrolü
2023-2 Mert Caner Eren Prof. Dr. Ersan Üstündağ YL YARIŞ ARAÇLARI İÇİN KOMPOZİT TABANLI BELLEVILLE YAY SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU
2023-2 Mert Özçelik Doç. Dr. Zeki Yağız Bayraktaroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Burak Kürkçü (Eş danışman)
YL Geribesleme Doğrusallaştırması ve H∞ Tabanlı Gürbüz Kontrolün 2 Eksenli Gimbal Sisteminde Karşılaştırılması
2023-2 Muhammed Batuhan Köroğlu Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU YL TURBOPOMPA BESLEMELİ SIVI YAKITLI ROKET MOTORLARI İÇİN KRİYOJENİK POMPA TASARIM VE ÇARK OPTİMİZASYON ARACI OLUŞTURULMASI
2023-2 Muhammet Umut Danış Doç. Dr. Zeki Yağız BAYRAKTAROĞLU YL ALTI SERBESTLİK DERECELİ BİR ROBOT MANİPÜLATÖRÜN ADAPTİF KONTROLÜ
2023-2 Ömer Çakmak Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL Çift Eksenli Gimbalın Ayrıntılı Modellenmesi ve Model Referansı Uyarlamalı Denetleyici Tasarımı
2023-2 Onur Haydari Doç. Dr. Emrecan SÖYLEMEZ YL GERİ KAZANILMIŞ KARBON SİYAHI TAKVİYELİ DOĞAL KAUÇUK KARIŞIMLARININ YORULMA ÇATLAK İLERLEMESİ
2023-2 Sevda Şimşek Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU (İTÜ)
Prof. Dr. Ali KOŞAR (Sabancı Üniversitesi)
DR PİEZOELEKTRİK İLE TETİKLENEN VALFSİZ MİKRO POMPA TASARIMI, ÜRETİMİ VE AKIŞKAN DEBİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
2023-2 Sevda Şimşek Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU (İTÜ)
Prof. Dr. Ali KOŞAR (Sabancı Üniversitesi)
DR PİEZOELEKTRİK İLE TETİKLENEN VALFSİZ MİKRO POMPA TASARIMI, ÜRETİMİ VE AKIŞKAN DEBİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
2023-2 Turan Konyalıoğlu Prof. Dr. Erdinç ALTUĞ YL Koli Dağıtım Sistemi İçin İnsansız Hava Araçlarının Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kontrolü
2023-2 Uğur TATLIER Prof. Dr. Özgür TURHAN YL Dalgalan Hızla Dönen Kirişlerde Kaotik Titreşimler
2023-2 Ufuk Demir Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ YL Akciğer Obstrüksiyonlarinin Ekspirasyona Olan Etkisinin Sayisal Olarak Incelenmesi ve SFT Sonuçlariyla Ilişkilendirilmesi
2023-2 Utku Çil Doç. Dr. Sertaç Çadırcı YL Ağır Hizmet Ticari Araçlarda Kabin ve Römork Arasındaki Boşluğun Aerodinamik Özelliklerinin İyileştirilmesi
2023-2 Vedat Yağcı Doç. Dr. Sertaç Çadırcı YL Yüksek Isı Atan Bir Elektronik Kartın Isıl Yönetiminin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi
2023-2 Yavuz Selim Bayram Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ YL Çırpan Kanat Etrafındaki Akışın Analitik ve Sayısal Olarak İncelenmesi
2023-2 Zeynep Merve Alparslan Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ YL Koruge Yüzeyli Düz Esnek Metal Hortumlarda Basınç Düşümü ve Isı Transferinin Araştırılması
HTML Image as link