Font Awesome Icons
Pop-up Overlay

Prof. Dr. Lütfullah KUDDUSİ hocamızın "ISI TAŞINIMI, KURAMSAL YAKLAŞIM" kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılmıştır.


Prof. Dr. Mustafa Bakkal hocamızın editörlüğünü yaptığı, "MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ İÇİN İMALAT YÖNTEMLERİ" kitabı, Literatür Yayıncılık tarafından basılmıştır.

 

Prof. Dr. Tahsin Engin hocamızın editörlüğünü yaptığı, "MÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLER İÇİN MATLAB® DESTEKLİ SAYISAL ANALİZ " ve "YENİLENEBİLİR ENERJİ: TEMELLERİ VE UYGULAMALARI" kitapları, Palme Yayınevi tarafından basılmıştır.