COVID-19 Salgını Sürecinde Staj İşlemleri

by Irmak Akkaya | Haz 23, 2020
Makina Fakültesi Makina Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği Programı, mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin COVID-19 salgını sürecinde staj işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak aşağıdaki kurallar belirlenmiş ve Fakülte Kurulu'nun 22/06/2020 tarih ve 3 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Makina Fakültesi Makina Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği Programı, mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin COVID-19 salgını sürecinde staj işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak aşağıdaki kurallar belirlenmiş ve Fakülte Kurulu'nun 22/06/2020 tarih ve 3 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

1. Mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin çevrimiçi staj yapmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda staj yapacak öğrencilerin staj içeriklerinin “Makina Mühendisliği Uygulamaları” çerçevesinde, en az bir Makina Mühendisinin danışmanlığında proje esaslı (Ar-Ge, ürün, imalat prosesi vb. geliştirme) olması önerilmektedir.

2. Mezuniyet aşamasında olmayan ve fiziki olarak staj yapmak isteyen öğrencilerin stajlarını salgın sonrasına ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Ancak talep eden öğrenciler, stajlarını yaparken, yaşanan pandemi nedeniyle TC. Cumhurbaşkanlığı’nın ilan ettiği tüm pandemi kurallarına uyacağını, bireysel ve toplumsal tehlikelere neden olacak davranışlardan kaçınacağını ve tüm oluşabilecek sorumlulukların kendime ait olduğunu kabul ve beyan etmek şartıyla stajlarını fiziki olarak yapabilirler.

3. Stajları salgın nedeniyle yarıda kalmış öğrenciler, stajlarının sadece eksik kısmını yapmakla yükümlüdürler.

4. Staj başvurusunun stajın başlamasının planlandığı tarihten en az on beş gün önce yapılması zorunludur.

5. Mezuniyet aşamasında olmayan öğrenciler için staj süresi, mevcut staj esaslarında belirtilen süre ile aynıdır.

6. Fakültemizin mevcut staj esasları geçerliliğini korumaktadır.

7. Tamamlanan stajların raporları, İTÜ Genel Staj Esaslarına uygun olarak hazırlanacak, ilgili belgeler PDF formatında Ninova’da açılan staj dersine yüklenecektir. Birden fazla staj raporu teslim etmek isteyen öğrenciler, raporları tek bir dosyada birleştirerek sisteme yüklemelidirler.

Leave a comment

İTÜ Makina Fakültesi

mkn-hakkimizda

Makina Fakültesi bugünkü adını 1944 yılında almıştır. 1933 yılında yeni üniversite reformu ile, "İstanbul Darülfünunu" nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Elektrik ve Makina Enstitüsü kaldırılmış ve Yüksek Mühendis Okulu'nda Elektrik-Mekanik Bölümü açılarak Makina-Elektrik Mühendisliği eğitimi başlamıştır. 1944 yılında yeni bir kanunla, Yüksek Mühendis Okulu "İstanbul Teknik Üniversitesi" adını almış ve Makina Bölümü de bağımsız Makina Fakültesi haline gelmiştir.

Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Otomotiv endüstrisi, Enerji üretimi, Petro-kimya sanayii, Robot teknolojisi, Tekstil sanayi, Savunma sanayi ve teknolojileri, Tersine mühendislik, Temiz enerji, Yenilenebilir enerji, Yeraltı kömür gazlaştırma, MEMS, Nanoteknoloji, İlaç teknolojisi ve Biyomoleküler Mühendislik kadar birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bugün dünya teknolojisine uygun, çağdaş bir eğitim ve araştırma kurumu olan İTÜ Makina Fakültesi, ülkemizin en geniş araştırma laboratuvarlarına sahip fakültelerinden birisidir. Makina Mühendisliği Bölümünde iki lisans programı yürütülmektedir. Klasik Makina Mühendisliği programının yanı sıra, İmalat Mühendisliği Lisans programı, ülkemizde bu alanda açılmış ilk mühendislik programı olma özelliğini taşımaktadır ve 2003-2004 akademik yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü alanında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemiz imalat sanayinin son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu bu mesleğin kazandığı önem, mezunlarına geniş bir alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.