Oda Numarası: 315
Kapasite: 72
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından 25.10.1995 tarihinde fakülteye kazandırılmıştır.

gem

Oda Numarası: 319
Kapasite: 72
1995 yılında Yüksek Mühendis Orhan KARAKULLUKÇU; 2015 yılında ise İTÜ Makina Fakültesi Dekanlığı tarafından tefriş edilmiştir.

70yil

Oda Numarası: 325
Kapasite: 305
Gümüşsuyu Kampüsü’nün en büyük konferans salonu olma özelliğini taşımaktadır. 1922 İstanbul doğumlu, 1947 İTÜ Makina Mühendisliği mezunu olan Dr. Müh. Orhan ÖCALGİRAY tarafından 1996 yılında fakülteye kazandırılmıştır. Salonun piyanosu Sayın Saadet ÖCALGİRAY tarafından armağan edilmiştir. Salonun ses düzeni ise Prof. Dr. Metin LOKMANHEKİM tarafından armağan edilmiştir. Aşağıdaki fotoğrafta salonun 1933 yılındaki ve günümüzdeki hali gösterilmiştir.

orhan

Oda Numarası: 400
Kapasite: 55
Öğrencilerimizin tez savunmaları ve bitirme sunumları için kullanılmakta olan bu salon, 2009 yılında Makina Fakültesi öğretim üyesi merhum Prof. Dr. Mustafa GEDİKTAŞ anısına eşi Tülin GEDİKTAŞ ve Makina Fakültesi 1963 mezunu Dr. Y. Müh. Keskin KESER tarafından yaptırılmış ve donatılmıştır.

doktora

Oda Numarası: 342
Kapasite: 20

dek1


dek2

Makina Fakültesi Profesörler Kurulu’nun 1955 yılındaki toplantısına ait fotoğraf yukarıda verilmiştir. Soldan sağa (saat yönünde): Prof. Dr. Fahri Terzioğlu (Uçak)
Prof. Dr. Fikret Narter (Makina)
Prof. Dr. Kamuran Görgün (Makina)
Prof. Dr. Ratip Berker (Kurucu Dekan)
Prof. Dr. Hilmi İleri (Makina)
Doç. Dr. Mesut Savcı (Gemi)
Prof. Dr. Hikmet Binark (Dekan)
Doç. Dr. Selim Palavan (Makina)
Prof. Dr. Muzaffer Sağışman (Makina)
Prof. Dr. Ata Nutku (Gemi)
Prof. Dr. Bekir Dizioğlu (Makina)
Prof. Dr. François Ducio (Makina)

Oda Numarası: 348
Kapasite: 12

1933 yılına ait ilk fotoğrafta o dönemde kullanılan toplantı salonu gösterilmiştir. Altta ise kullanılan güncel toplantı salonunun fotoğrafına yer verilmiştir.

top2