Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu

Laboratuvar Çalışanları

Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
Teknisyen Selman Benli
Ar. Gör. Eren Dikeç
Ar. Gör. Ali Can İspir
Tuğçe Karataş
Neşe Topuz

Laboratuvarda, ısı geçişinin gerçekleştiği çeşitli uygulama alanlarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bahsi geçen çalışmalar üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirilen projeler yardımıyla desteklenmektedir. Ayrıca bu projeler yardımıyla, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs ve laboratuvar ortamında çalışma gibi imkanlar sunularak tezlerini tamamlamaları sağlanmaktadır.

 
Laboratuar Çalışma Alanları

 Temel Bilimler

 • Isı ve Kütle Geçişi

 • Termodinamik

 • Akışkanlar Mekaniği

 • Malzeme BilimiÖzel Konular

 • Düz ve Mikro Ölçekli Yüzey Yapıları Üzerinde Kaynama

 • Yüksek Sıcaklıkta Kullanılan Lif Esaslı Yalıtım Malzemelerinde Isı Geçişi

 • Kapalı Hacimlerde Işınımla Isı GeçişiLaboratuvarda Yapılmış veya Yapılmakta Olan Önemli Projeler

 • TÜBİTAK 1001 Projeleri

 • Buhar Kullanılan Cihazlarda Buhar Üretme ve Aktarma Sisteminin Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yöntelik Tasarımı (2015-2017, devam ediyor)

 • Kapalı Hacimlerdeki Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında Yalıtım Etkisinin İyileştirilmesi (2013-2015)

 • Kapalı Hacimlerde Işınımla Isı Geçişi ile Enerji Etkinliğinin İyileştirimesi (2011-2013)

 • İTÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)
 • Evsel Fırın Yalıtımında Işınımla Isı Geçişinin Enerji Tüketimine Etkisi (2014-2015)

 • Sıcak Kılavuz Levhalı Cihazda Optimum Direnç Yerleşimi ve Sıvı Dolaşımı Tasarımı (2014-2015)

 • İçinde Nem Kaynağı Bulunan Hacimlerde Isı ve Kütle Geçişinin Modellenmesi (2013)

 • Yüksek Sıcaklıklarda Kullanılan Lif Esaslı Yalıtım Malzemelerinin Toplam Eşdeğer Isıl İletkenlik Katsayılarının Belirlenmesi ve Etkinliklerinin İyileştirilmesi (2012-2014)
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1