Laboratuvar Sorumlusu: Doç. Dr. Turgut Gülmez

Laboratuvar Çalışanları
Araş. Gör. Can Dikicioğlu
Araş. Gör. İsmail Cem Akgün

Laboratuvarda bulunan cihazlar ve işlevleri:

      -MTS Dartec Test Cihazı (600 kN):

 • 600 kN kuvvet sınırlı servohidrolik test cihazı.
 • Çekme, basma, düzlem birim şekil değiştirme ve üç nokta eğme deneyleri yapılabilmektedir.
 • Cihaza ek olarak motor/pompa ünitesi, soğutucu ünite, kumandaların bağlı olduğu bir kontrol ünitesi ve cihazın yazılımlarını çalıştırmak için kullanılan bir bilgisayar mevcuttur.

       -MTS Dartec Test Cihazı (100 kN):

 • 600 kN kuvvet sınırlı servohidrolik test cihazı.
 • Çekme, basma ve yorulma deneyleri yapılabilmektedir.
 • Cihaza ek olarak motor/pompa ünitesi, soğutucu ünite, kumandaların bağlı olduğu bir kontrol ünitesi ve cihazın yazılımlarını çalıştırmak için kullanılan bir bilgisayar mevcuttur.

       -Shimadzu AG-X 50 Universal Test Cihazı (50 kN)

 • 50 kN kuvvet sınırlı elektromekanik test cihazı.
 • Çekme, basma ve üç noktadan eğme deneyleri yapılabilmektedir.
 • Cihaza ek olarak optik ekstansometre ve cihazın yazılımını çalıştırmak için kullanılan bir bilgisayar mevcuttur.

 

      -Metal Çentik Darbe Test Cihazı (Charpy)

      -Plastik/Kompozit Çentik Darbe Test Cihazı (Charpy)

 

 • 6, 12, 24 ve 48 J çekiç bulunmaktadır.

  -Universal Sertlik Test Cihazı

 • Brinell, Rockwell ve Vickers sertlik testleri yapılabilmektedir.

Laboratuvarda gerçekleştirilen bazı çalışmalar:

 • Akgün İC, Bolat Ç, Gökşenli A. Effect of aging heat treatment on mechanical properties of expanded glass reinforced syntactic metal foam, Kovove Mater, 2021, 59(6): 345-355. https://doi.org/10.4149/km_2021_6_345
 • Bolat, Ç., Akgün, İ.C. & Gökşenli, A. Effect of Aging Heat Treatment on Compressive Characteristics of Bimodal Aluminum Syntactic Foams Produced by Cold Chamber Die Casting. Inter Metalcast 16, 646–662 (2022). https://doi.org/10.1007/s40962-021-00629-0
 • Bolat, Ç., Akgün, İ.C. & Gökşenli, A. Effects of particle size, bimodality and heat treatment on mechanical properties of pumice reinforced aluminum syntactic foams produced by cold chamber die casting. China Foundry 18, 529–540 (2021). https://doi.org/10.1007/s41230-021-1133-4
 • Bolat Ç, Akgün İC, Gökşenli A. Influences of reinforcement size and artificial aging on the compression features of hybrid ceramic filled aluminum syntactic foams. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2022;236(14):8027-8037. doi:10.1177/09544062221083208
 • Bolat, Ç. , Bekar, C. & Göksenli, A. (2022). Mechanical and Physical Characteristics of Bubble Alumina Reinforced Aluminum Syntactic Foams Made Through Recyclable Pressure Infiltration Technique . Gazi University Journal of Science , 35 (1) , 184-196 . DOI: 10.35378/gujs.855321
 • Celik, E., Sacmaozu, G., & Irez, A. B. (2022). Development of carbon-glass fiber reinforced hybrid composites: Applications in offshore wind turbine blades. In Mechanics of Composite, Hybrid and Multifunctional Materials, Fracture, Fatigue, Failure and Damage Evolution, Volume 3: Proceedings of the 2021 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (pp. 17-22). Springer International Publishing.
 • Ergene, B., Bolat, C., Karakilinc, U., & Irez, A. B. (2023). A comprehensive investigation of drilling performance of anisotropic stacked glass‐carbon fiber reinforced hybrid laminate composites. Polymer Composites, 44(5), 2656-2670.
 • Irez, A. B., Okan, C., Kaya, R., & Cebe, E. (2022). Development of recycled disposable mask based polypropylene matrix composites: Microwave self-healing via graphene nanoplatelets. Sustainable Materials and Technologies, 31, e00389.
 • İREZ, A. B., & Ramazan, K. A. Y. A. (2022). Geri Dönüştürülmüş PP Bazlı Nano Grafen Takviyeli Hibrit Kompozitlerin Geliştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Mikromekanik Yöntemler ile Belirlenmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 34(4), 569-579.
 • Okan, C., Kaya, R., Irez, A. B., & Cebe, E. (2022). Effect of the Graphene Nanoplatelets (GnPs) on the Mechanical Properties in Recycled PP-Based Hybrid Composites. In Mechanics of Composite, Hybrid and Multifunctional Materials, Fracture, Fatigue, Failure and Damage Evolution, Volume 3: Proceedings of the 2021 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics (pp. 23-28). Springer International Publishing.
 • Seyhan, A., Irez, A. B., & Polat, Y. (2022, June). Development of a Polyamide 6-Based Composite Material for UAV Propellers. In Society for Experimental Mechanics Annual Conference and Exposition (pp. 73-77). Cham: Springer International Publishing.
 • Şahin, B. & Göksenli, A. (2020). GENLEŞTİRİLMİŞ CAM TAKVİYELİ SİNTAKTİK KÖPÜK METALİN ÜRETİMİ, İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ . Konya Journal of Engineering Sciences , 8 (4) , 798-811 . DOI: 10.36306/konjes.731271