Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr.  Murat Vural

Laboratuvar Çalışanları

Tekniker Selçuk Kılıç
Arş. Gör. Vehbi Öztekin

Kaynak Laboratuvarı; kaynaklı imalat araştırmalarına sahiplik ederken, sahip olduğu cihaz altyapısı ile  kaynaklı imalatı lisans-lisansüstü eğitim/öğretim faaliyetlerine katkı sağlar. Bünyesindeki çeşitli ark kaynak makinaları, MIG/MAG, TIG kaynağı makinaları ve sıvı penetran testleri, manyetik muayene, ultrasonik muayene gibi tahribatsız muayene ekipmanlarıyla eğitim ve araştırma faaliyetleri bu laboratuvarda sürdürülmektedir.


Laboratuarda Yapılan Projeler 
 

Kaynak laboratuarı, IML 401 ve MAK 401 derslerinde öğrencilerin kaynak laboratuar deneyleri için , ayrıca lisansüstü tezlerinde gerekli deneyler için kullanılmaktadır.

Bu kapsamda çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinin deneysel çalışmalarında kullanılmıştır.

Yapılan çalışmalara örnekler;

1.            AYGAZ şirketi ile birlikte LPG gazının metal kesme performansının arttırılması endüstriyel projesi

2.            MIG Sert lehimleme işleminin uygulanabilirliğinin araştırılması

3.            Ostenitik Paslanmaz çeliklerin kaynak sırasında distorsiyonunun analizi

4.            Galvanizli çeliklerin nokta kaynağında işlem parametrelerinin bağlantının korozyon dayanımına etkisinin araştırılması

5.            Arkla metal püskürtme işleminin araştırılması


Laboratuvar kapsamında yapılan yayınlar: 

 • "Welding Procedure Tests of Renovation and Widening Project for Golden Horn Bridge”, Welding in the World / Soudage dans le Monde, Vol. 38, November 1996, Issue 11, pp.141/160 (with Prof.Dr.S.Anik)
 • "Finite element analysis of some thermomechanical behaviours in resistance spot welding" Inżynieria ateriałowa, ISSN 0208-6247, 1998, Vol. XIX, no:4,  667-670, Poland,
 • “On the resistance spot weldability of galvanized interstitial free steel sheets with austenitic stainless steels”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 153-154 (2004), pp. 1-6 (with A.Akkus)
 • “The FEM Analysis of the Behavior of a Welded Column Joist Joint under Seismic Loading”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165 (2005), pp. 1269-1276 (with H.T.Yalcin and A.Akkus)
 • “Effect of Welding Nugget Diameter on the Fatigue Strength of the Resistance Spot Welded Joints of Different Steel Sheets”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 176 (2006), pp. 127-132 (with A.Akkuş and B.Eryürek)
 • "Nokta kaynaklı farklı çelik sacların yorulma dayanımlarının deneysel analizi", İTÜ Dergisi D, Mühendislik, Cilt 6, Sayı 1, 37-46, Şubat 2007 (A.Akkuş ile birlikte )
 • " Galvanizli Saçların MIG-Sert Lehimleme Yöntemiyle Birleştirilmesinin Araştırılması" İTÜ Dergisi (Kabul edildi) (M.Tosun ile birlikte)
 • "The Effect of Welding Fixtures on Welding Distortions", Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 20, Issue 1-2, January, February 2007, 511-514 (with H.F. Muzafferoglu and U.C.Tapici)
 • "The differences between the strengths of quality levels of weld imperfections given in ISO 5817", Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 15, Issue 1-2, March-April,  2006, 193-198
 • " The ultrasonic testing of the spot welded different steel sheets", Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol 18, Issue 1-2, September-October,  2006, 247-250 (with A.Akkus)
 • " On the friction stir welding of aluminium alloys EN AW 2024-0 and EN AW 5754-H22" Archives of Materials Science and Engineering", Vol 28, Issue 1, January 2007 49-54 (with A.Ogur, G. Cam and C. Ozarpa)
 • " Mathematical modelling of the Eddy current and its application to the material examinations" Usak University, Journal of Materials Science, 2 (2012), 111-121,
 • " Finite element analysis of the thermo-mechanical behavior of the resistance spot welding", Usak University, Journal of Materials Science, 1 (2013), 31-44,
 •  “Finite Element Analysis of thermal behavior in maraging steel during SLM process”, 2020, Optik, Elsevier (with Mobin Majeed)
 •   “Comparative Study regarding the welding behavior of galvanize steel using laser welding and gas metal arc welding process”, The Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle XII, Welding Equipment and Technology (AWET) , 2021, Galati University Press
 • “Failure Analysis of ATV Axles”, Journal of Failure Analysis and Prevention, 2022, Springer (with Basar Yavuz)
 • “Effect of Oxide Formation on the Hardness of Deposited Layers in Wire Arc Spray”, ESDA’96, Third Biennial Joint Conference on Engineering Systems Design & Analysis, Le Corum Conference Center Montpellier, France, July 1-4, 1996, ASME International Petroleum Division,pp 214/246.
 • “Effect of Heat Input on Mechanical Behaviour of Cold Formed 15Mo3 Vessel Steel”, The ASM International European Conference on Welding and Joining Science and Technology, Madrid, Spain, 10-12 March 1997 (with Prof.Dr.S.Anik and O.Eski)
 • 2-D Finite Element Analysis of Residual Stresses and Distortion at Fillet Welded I-Profile”, “The Fourth World Congress on Integrated Design and Process Technology-IDPT’2000 June 27-July 2, 2000, Dallas, USA (with Dr.T.Gulmez and M.O.Aydogan)
 • “Effect of weld heat input on the borocarbide precipitation in HAZ of GMA welded cold formed S700MC Steel (with T. Gulmez, O. Eski and S. Anik), EUROJOIN 4 Conference, 24-26 May 2001 – Cavtat – Dubrovnik, Croatia
 • “Effect of coated welding electrode compositions on the weld microstructures” Vural M., Akkus A. CAM3S, “Contemporary Achievements in Materials Science and Manufacturing” 06-09 December 2005, Gliwice, Wisla, Poland
 • "The Effect Of Weld Parameters On The Behavior Of The Spot Welded Dissimilar Steel Sheets, Vural, M., Akkus, A., Advances in Materials and Processing Technologies, July 30- August 03, 2006, Las Vegas, Nevada, USA

kaynak lab