Adı

Biyomekanik ve Mukavemet Lab.

Lab. Sorumlusu

Doç. Dr. Emin SÜNBÜLOĞLU

Tarihçe

Prof. Dr. Mustafa SAVCI tarafından 1974 yılında kurulan laboratuvarda, yapısal dayanım, yorulma dayanımı, titreşim analizi, sayısal modelleme, deneysel mekanik, malzeme karakterizasyonu, saha test uygulamaları gibi çok geniş bir yelpazeye yayılmış konu başlıklarında teorik, deneysel ve sayısal çalışmalar yürütülmektedir.

Makina Fakültesi Binasında yer alan Laboratuvar, toplam 600m2 alan üzerinde kurulu olup, genellikle akademik çalışmalar, ArGe projeleri ve Endüstriyel Çalışmalara hizmet etmektedir.

Lab. Çalışma Alanları

Gerilme Analizi

 Sayısal / Teorik

 Deneysel

Yapısal Analiz (Dinamik & Statik)

Yapısal Testler ve Yorulma Testleri

Malzeme Karakterizasyonu

 Yarı-Statik

 Şekil Değiştirme Hızına Bağlı (Split-Hopkinson)

Gürültü ve Titreşim Analizi

Demiryolu Araçlarının ve komponentlerinin AB Regülasyon (TSI) ve Normlarına göre Tasarım, Test ve Analizleri

Biyomekanik

 Modelleme ve Sayısal Analiz

 Deneysel Gerilme ve Kinematik Analiz

 Özel Deneysel Yöntemler Geliştirme

Katı-Sıvı Etkileşimi Problemleri

 Kardiyovasküler

 Rüzgar Türbinleri

Gerçekleştirilmiş Bazı Akademik Projeler

Sualtı Patlamalarından Kaynaklanan Şok Dalgalarına Dayanıklı Gemi Tasarımının Sayısal ve Deneysel Analiz yardımıyla Geliştirilmesi,

Tuncer TOPRAK, Ata MUGAN, Ergün BOZDAĞ, Emin SÜNBÜLOĞLU

(TUBITAK 1001 Project)

Yolcu Vagonu Tip Onayı

Erdal ABA (TÜVASAŞ), Orhan AYDEMİR (TÜVASAŞ), Yusuf ALDEMİR (TÜVASAŞ) , Prof. Dr. Tuncer TOPRAK (İTÜ-Mak. Fak.),

Doç. Dr. Ata MUGAN (İTÜ-Mak. Fak.), Öğr. Gör. Dr. Ergün BOZDAĞ(İTÜ-Mak. Fak.), Araş. Gör. Emin SÜNBÜLOĞLU(İTÜ-Mak. Fak.)

(TUBITAK 1007 Project)

Hafif Yük (Platform/Konteyner) Vagon Tasarım ve Prototip Üretimi

ITU Team: Prof. Dr. Tuncer TOPRAK, Prof. Dr. Ata MUGAN, Öğr. Gör. Dr. Ergün BOZDAĞ, Öğr. Gör. Dr. Emin SÜNBÜLOĞLU

(TUBITAK 1007 Project)

Protez Tasarımı İçin Yumuşak Dokuların ve Kemik Yapılarının Sayısal - Deneysel Stres Analizi ve Stabilite Analizi

Tuncer TOPRAK, Civan IŞLAK, Sabri ALTINTAŞ, Murat HANCI, Ergün BOZDAĞ , Emin SÜNBÜLOĞLU

(DPT Project)

Yeni Galata Köprüsünün Kontrolü

Prof. Dr. Haluk KARADOĞAN, Prof. Dr. Tuncer TOPRAK, Prof. Dr. H. Faruk KARADOĞAN, Prof. Dr. Erdoğan UZGİDER, Yard. Doç. Dr. Ercan YÜKSEL, Araş. Gör. Dr. Ergün BOZDAĞ, Dr. Müh. Hatice TOKAN, Araş. Gör. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN, Araş. Gör. Emin SÜNBÜLOĞLU

September 2001

Spinal Kolonda Kullanılan İmplantların Etkisinin Stereo Fotometri Yöntemiyle Araştırılması

Prof. Dr. Tuncer TOPRAK, Öğr. Gör. Dr. Ergün BOZDAĞ, Araş. Gör. Emin SÜNBÜLOĞLU, Prof. Dr. Murat HANCI (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp F.), Doç. Dr. Hakan BOZKUŞ (V.K.V Amerikan H. Nöroşirurji B.), Prof. Dr. Fahir ÖZER(V.K.V Amerikan H. Nöroşirurji B.)

(İTÜ-BAP)

Gerçekleştirilmiş Bazı Sanayi Uygulama Projeleri (Demiryolları)

BDZ Yataklı Vagonlarının TSI Tipi (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü) Testleri

(TÜVASAŞ, 2012)

RILNSS Vagonlarının Tasarım Geliştirme ve TSI Tip Onay (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü) Testleri (TÜLOMSAŞ, 2015)

EANOSS Vagonlarının Tasarım Geliştirme ve TSI Tip Onay (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü) Testleri (TÜLOMSAŞ, 2015)

SGGMRS Vagonlarının Tasarım Geliştirme ve TSI Tip Onay (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü) Testleri

(Milli Yük Vagonu) (Gökyapı, 2016)

TALNS Vagonlarının Tasarım Geliştirme ve TSI Tip Onay (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü) Testleri

(Gökyapı, 2016)

Hafif RGNS Vagonlarının Tasarım Geliştirme ve TSI Tip Onay (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü) Testleri (TÜLOMSAŞ, 2018)

SGMMNS Vagonlarının Tasarım Geliştirme ve TSI Tip Onay (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü)Testleri

(RC End., 2019)

HCCRS (Araç Taşıma) Vagonlarının Tasarım Geliştirme ve TSI Tip Onay (Yapısal, Çarpışma, Gabari, Fren ve Gürültü)Testleri

(TÜLOMSAŞ, 2020)

Gerçekleştirilmiş Bazı Sanayi Uygulama Projeleri (Diğer)

İstanbul Adalet Sarayı Yenilenebilir Enerji Uygulama Projesi

İTÜ Mak.Fak., NLSS Müh., NORTHEL Müh. & İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (2017)

Birecik Hidroelektrik Santrali Francis Türbinlerinde Titreşim Analizi
ENERJİ BAKANLIĞI, 2007

Hidromek-HMK 220 LC Ekskavatör Bomunun Dinamik Gerilme Analizi
HİDROMEK A.Ş. Ankara, 2003