imkanlar
10
Nis 2019
Yüksek Lisans Tez Teslimi Süreci

  • 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı tez sunuş formu teslimi son tarihi 3 Mayıs 2019 cuma günü akşamına kadar Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkalığı’na yapılacaktır.
  • Öğrenci, http://www.efbe.itu.edu.tr/Pages.aspx?App=11&pıd=27 bağlantısını kullanarak tez teslimi başvuru formunu ve yüksek lisans intihalli tez sunuş formunu dolduracaktır.
  • Öğrencinin, tez savunma jüri önerisi ile ilgili bilgileri program koordinatörü tarafından MİMAS Portal’a (http://mimas.fbe.itu.edu.tr) girilmesi gereklidir.
  • Enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen jüri üyelerine görevlendirme yazıları e-posta yolu ile iletilecektir. Jüri bilgileri aynı zamanda danışmana ve öğrenciye de gönderilecektir.

Makina Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanlığı