imkanlar
30
Oca 2019
Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE Hocamızın “Analitik Mekaniğe Giriş” Kitabının Gözden Geçirilmiş 2. Baskısı Yayımlanmıştır.

kitap

Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE Hocamızın "Analitik Mekaniğe Giriş' kitabının gözden geçirilmiş 2. baskısı, İTÜ Vakfı Yayınları'ndan çıkmıştır.

Analitik Mekaniğe Giriş kitabı, Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE’nin İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik” Yüksek Lisans Programı’nda 20 yıla yakın süre vermiş olduğu “Mekanik Sistemler Dinamiği” dersinde anlatmış olduğu konuların geliştirilmesi, sınavlarında sorulmuş problemlerin ve verilmiş bazı ödev problemlerinin çözümlerinin derlenmesiyle oluşmuştur. Kitap, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine ve endüstride çalışan ilgili mühendislere, Analitik Mekaniğe ilişkin temel bilgileri vermek için yazılmıştır. Bu bağlamda 120’nin üzerinde İngilizce ve Almanca kaynaktan derlenen bilgiler, yerine göre karşılaştırmalı kritikler ve yorumlar da yapılmak suretiyle, olabildiğince didaktik bir üslûpla okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır. Açıkça ifade etmek gerekirse; kitap, incelediği konular açısından da,. yazım üslûbu açısından da Türkçe Mekanik literatüründe bir ilktir.

Analitik Mekaniğin temellerine ilişkin bilgiye erişmek isteyen Yüksek Lisans ve/veya Doktora öğrencisi ve endüstride çalışan ilgili mühendis, ana metin içerisinde anlatılmış olan konu ve kavramları yine ana metin içerisine serpiştirilmiş olan çözümlü örnek problemlere ek olarak, kitabın 8. ve son bölümünü oluşturan 70 adet çözümlü problem sayesinde, kolayca özümseyebilecektir.

Kitabın yeni baskısını aşağıdaki adreslerden de bulabilirsiniz.

https://www.pandora.com.tr/kitap/analitik-mekanige-giris-2-baski/531128

https://www.seckin.com.tr/kitap/313611664

https://www.kitapsec.com/Products/Analitik-Mekanige-Giris-ITU-Vakfi-Yayinlari-344925.html