imkanlar
12
Kas 2018
Yüksek Lisans Tez Teslimi Süreci

  • 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı tez sunuş formu teslimi son tarihi 16 Kasım 2018 Cuma günü akşamına kadar Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’na yapılacaktır.
  • Öğrenci, http://www.efbe.itu.edu.tr/Pages.aspx?app=11&pID=27 bağlantısını kullanarak tez teslimi başvuru formunu ve yüksek lisans intihalli tez sunuş formunu dolduracaktır.
  • Öğrencinin, tez savunma jüri önerisi ile ilgili bilgileri program koordinatörü tarafından mimas portal’a (http://mimas.fbe.itu.edu.tr) girilmesi gereklidir.
  • Enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen jüri üyelerine görevlendirme yazıları e-posta yolu ile iletilecektir. Jüri bilgileri aynı zamanda danışmana ve öğrenciye de gönderilecektir.

 

Makina Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanlığı