imkanlar
11
May 2018
2017-2018 Bahar Yarıyılı Sonunda Bitirme Tasarım Projesi Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine!

 • Btp raporlarının son teslim tarihi, 28 Mayıs2018 Pazartesigünüdür. Bu aşamada
  • 1 adet basılı BTP raporu (Kitabın sağ üst köşesine proje numarasının yazılması gerekmektedir.)
  • Danışman tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak Yıl İçi Değerlendirme Formu
  • Danışman tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak Proje Teslim ve Kontrol Formu

   Teslim edilecektir.

 • Düzeltme ön görülen projelerin ilan tarihi 31 Mayıs Perşembe günüdür.
 • Düzeltme ön görülen projelerin, düzeltilmiş 1 adet basılı kopyalarının son teslim tarihi 4 Haziran 2018 Pazartesi günüdür.
 • Tüm BTP projeleri için (düzeltme alan ve almayan)
  • 7 adet cd kopya
 • 1 adet a3 boyutlarında renkli poster

 son teslim tarihi 4 Haziran 2018 Pazartesi günüdür.

 

 

 

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı