imkanlar
24
Nis 2018
Yüksek Lisans Tez Teslimi Süreci

  • 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı tez sunuş formu teslimi son tarihi 4 mayıs 2018 cuma günü akşamına kadar makina mühendisliği anabilim dalı başkalığı’na yapılacaktır.
  • Öğrenci, http://www.efbe.itu.edu.tr/pages.aspx?app=11&pıd=27 bağlantısını kullanarak tez teslimi başvuru formunu ve yüksek lisans intihalli tez sunuş formunu dolduracaktır.
  • Öğrencinin, tez savunma jüri önerisi ile ilgili bilgileri program koordinatörü tarafından mimas portal’a (http://mimas.fbe.itu.edu.tr) girilmesi gereklidir.
  • Enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen jüri üyelerine görevlendirme yazıları e-posta yolu ile iletilecektir. Jüri bilgileri aynı zamanda danışmana ve öğrenciye de gönderilecektir.

Makina Mühendisliği

Anabilim Dalı Başkanlığı