Yönetim

Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı (Dekan)
Prof. Dr. İlker Murat Koç (Dekan Yardımcısı - İdari İşler)
Dr.Öğr.Üyesi Yalçın Uralcan (Dekan Yardımcısı - Akademik İşler)
Prof. Dr. Nurdil Eskin (Senatör)
Gülnar Türkhan (Fakülte Sekreteri)

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı (Dekan)
Prof. Dr. Haluk Erol
Prof. Dr. Vahit Mermertaş
Prof. Dr. Mesut Gür
Doç.Dr. Kenan Refah Kutlu
Doç.Dr. Erkan Günpınar
Dr.Öğr.Üyesi İ.Yalçın Uralcan

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı (Dekan)
Prof.Dr. Ekrem Tüfekçi
Prof.Dr.Murat VURAL
Prof. Dr. İsmail Cem Parmaksızoğlu
Doç.Dr. Ayhan Kural
Doç.Dr. Emin Sünbüloğlu
Dr.Öğr.Üyesi Akın Kutlar

Makina Mühendisliği Bölüm Yönetimi
Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Vahit Mermertaş (Bölüm Başkan Yardımcısı - Lisansüstü)
Dr.Öğr.Üyesi Hacı Abdullah Taşdemir (Bölüm Başkan Yardımcısı - Lisans)
Oya Balcı (Bölüm Sekreteri)