Makina Fakültesi Komisyonları

Kantin Komisyonu
Gümüşsuyu kampüsünde bulunan kantin, lokal ve yemekhanelerin işleyişini denetler, gelen şikayet ve istekleri değerlendirir ve Rektörlüğe bağlı komisyonla eşgüdümü sağlar. Bu konularda Dekana görüş hazırlar.

Y. Doç. Dr. Ayhan KURAL (Başkan)
Y. Doç. Dr. Adil YÜCEL
Ar. Gör. Meral TUNA
Mücahit ERYILMAZ ( Öğrenci)

Burs Komisyonu
Bölümümüz öğrencilerinin ihtiyacı olan bursların temin edilmesi, burs taleplerinin toplanması ve bursların dağıtılması işlerini yürütür. Burslar konusunda rapor hazırlayarak Dekanlığa görüş bildirir.

Prof. Dr. Erkan AYDER (Başkan)
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU
Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE
Doç. Dr. Serpil KURT
Y. Doç. Dr. Yalçın URALCAN
Y. Doç. Dr. Ayhan KURAL
Y. Doç. Dr. Zeynep PARLAR

Bilişim Komisyonu
Y. Doç. Dr.  Adil YÜCEL (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Bülent BÖLAT
Öğr. Gör. Dr. Hakan ÖKSÜZOĞLU
Müh. Hüseyin GÜNDÜZ

Çevre ve Güvenlik Komisyonu
Öğrencilerin kullandığı laboratuvarlar, derslikler, kütüphane gibi mekanlarda alınması gereken acil durum önlemlerini belirler. Afet yönetim planını oluşturarak, bu konuda alınması gereken önlemler ve donanım konusunda Dekanlığa rapor hazırlar.

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ (Başkan)
Prof. Dr. Levent TRABZON
Doç. Dr. İlker Murat KOÇ
Öğr. Gör. Dr. Ersin SAYAR
Ar. Gör. Cem Berk ŞENEL
Fakülte Sekreteri Gülnar TÜRKHAN
Güvenlik Amiri Yaşar ÖZTÜRK
Bekir YILDIRIM

Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonu
İTÜ’ye ait lojmanlardan yararlanmak isteyen Fakültemiz personelinin başvurularını, puan cetveline göre konut tahsis değerlendirmesini yaparak Dekanlığa rapor hazırlar.

Prof. Dr. Mesut GÜR (Başkan)
Doç. Dr. Kenan KUTLU
Y. Doç. Dr. Mehmet PALABIYIK

Kütüphane Komisyonu
Kütüphanenin etkin çalışması için önerilerde bulunur, öğretim üyelerini bilgilendirir.

Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE (Başkan)
Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU
Prof. Dr. Murat VURAL
Doç. Dr. İlker Murat KOÇ

Satın Alma ve Muayene Komisyonu
Fakülteye satın alınacak donanım ve malzeme ile ilgili  araştırma yapar, satın alınan donanım ve malzemenin uygunluğunu denetler.

Doç. Dr. M.Salih DOKUZ (Başkan)
Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ
Doç. Dr. Erhan BÖKE
Y. Doç. Dr. Erkan GÜNPINAR
Y. Doç. Dr. Vedat TEMİZ
Öğr. Gör. Dr. Ergün BOZDAĞ

Sayım, Değer Tespit, Hurda Komisyonu
Yıl sonunda taşınırların sayımını yapar, bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların değerinin belirler, ekonomik ömrünü tamamlamış veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen taşınırların hizmet dışı bırakılmasını sağlar.

Doç. Dr. Erhan BÖKE (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Merve ACER
Y. Doç. Dr. Mustafa Resa BECAN

Öğrenci Disiplin Komisyonu
Öğrenci disiplin soruşturmalarını yürütür, raporu Dekanlığa sunar.

Prof. Dr. Haluk EROL (Başkan)
Prof. Dr. Ekrem TÜFEKÇİ
Y. Doç. Dr. Mehmet PALABIYIK

Spor Komisyonu
Fakültemiz öğrencileri ve personelinin spor faaliyetlerini organize eder.

Prof. Dr. Erkan AYDER (Başkan)
Y. Doç. Dr. Mehmet PALABIYIK
Öğr. Gör. Yusuf Ziya KOCABAL

Atık Komisyonu
Doç. Dr. İlker Murat KOÇ (Başkan)
Doç. Dr. Celalettin ERGUN
Y. Doç. Dr. Canan Gamze GÜLERYÜZ
Fakülte Sekreteri Gülnar TÜRKHAN

 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI

Lisansüstü Program Komisyonu
Makina Mühendisliği Bölümü tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılmış bulunan 7 yüksek lisans ve 1 doktora program başkanlarından oluşan komisyon, ders görevlendirmeleri ve lisansüstü programların işleyişini düzenler. Bölüm başkanına karşı sorumludur.

Doktora Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ
Isı - Akışkanlar Prof. Dr. Erkan AYDER
Konstrüksiyon Prof. Dr. Erdem İMRAK
Katı Cisimler Mekaniği Prof. Dr. Ekrem TÜFEKÇİ
Malzeme ve İmalat Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik Prof. Dr. Haluk EROL
Sistem Dinamiği ve Kontrol Doç. Dr. Kenan KUTLU
Otomotiv Y. Doç. Dr. Özgen AKALIN

Sınav Görevlendirme Komisyonu
Bölümde açılan derslerin yıl içi ve yıl sonu sınavlarını ve sınav gözetmenliklerinin organizasyonunu yürütür.

Öğr. Gör. Dr. Ali İmre AYDENİZ (Başkan)
Atakan BAŞAK

Makina Mühendisliği Programı Kalite Güvence Komisyonu
Program Kalite Geliştirme Komisyonu raporlarını, ders, öğretim üyesi ve mezun anketleri sonuçlarını değerlendirerek program yürütücülerine durum raporu verir ve gerekli önerileri sunar.

Doç. Dr. Erhan BÖKE (Başkan)
Doç. Dr. M.Salih DOKUZ
Doç. Dr. Özgen AKALIN
Doç. Dr. Erdinç ALTUĞ
Y. Doç. Dr. Mesur KIRCA
Y. Doç. Dr. Mert GÜR
Öğr. Gör. Ali İmre AYDENİZ
Öğr. Gör. Levent KIRKAYAK
Ar. Gör. Merve ACER

Bitirme Tasarım Projesi Komisyonu
Bitirme tasarım projesi konularını belirler, öğrencilere dağıtır, değerlendirme esaslarını belirler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar.

Y. Doç. Dr. Yalçın URALCAN (Başkan)
Y. Doç. Dr. Vedat TEMİZ
Y. Doç. Dr. Necmi KAPTAN

Laboratuvar Komisyonu
Öğrenci Laboratuvarının düzenli çalışmasını denetler. Öğrencilerle ilgili deneylerin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmelerini sağlayıcı önlemleri alır ve durumu program yürütücüsüne rapor eder. Öğrenci laboratuvarlarının ileriye dönük yenileştirme, iyileştirme, bakım, onarım programlarını yapar, izler. Öğretim üyelerinden gelen yeni deney önerilerini değerlendirir.

Prof. Dr. Haluk EROL
Y. Doç. Dr. Yalçın URALCAN (Başkan)
Y. Doç. Dr. Vedat TEMİZ
Y. Doç. Dr. Akın KUTLAR
Y. Doç. Dr. Levent KAVURMACIOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Ergün BOZDAĞ

Transfer Öğrencileri Komisyonu
İç ve dış yatay geçiş, ÇAP ve Yandal programlarında yer alan öğrencilerin intibak programlarını hazırlar, uygular ve izler. Erasmus, Farabi ve Mevlana  program öğrencilerinin danışmanlığını yapar.

Erasmus, Farabi ve Mevlana Programları
Prof. Dr. Özgür TURHAN
Prof. Dr. Ekrem TÜFEKÇİ (Yürütücü)
Y. Doç. Dr. Yalçın URALCAN
Y. Doç. Dr. Erkan GÜNPINAR
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Resa BECAN

İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Lütfullah KUDDUSİ
Doç. Dr. Mustafa BAKKAL
Y. Doç. Dr. Pınar BOYRAZ
Y. Doç. Dr. Mert GÜR

ÇAP ve Yandal Komisyonu
Prof. Dr. Lütfullah KUDDUSİ (ÇAP Danışmanı)
Doç. Dr. Mustafa BAKKAL (Yandal Danışmanı)
Y. Doç. Dr. Mert GÜR (Yandal Danışmanı)
Y. Doç. Dr. Mert GÜR (ÇAP Eş Danışmanı)

Staj İşleri Komisyonu
Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder, staj atölyesinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır, staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci işlerine bildirir. Staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar.

Y. Doç. Dr. Vedat TEMİZ (Başkan)
Y. Doç. Dr. Zeynep PARLAR
Y. Doç. Dr. Canan G. GÜLERYÜZ
Öğr. Gör. Yusuf Ziya KOCABAL
Teknisyen Kenan YÜCEL

 

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAM KOMİSYONLARI

Program Yürütücüsü
Programın yürütülmesinde Bölüm Başkanı yetkisiyle sorumludur. ABET Akreditasyonu sürecinde programın tanıtıcısı ve savunucusudur.

Prof.Dr. Şafak YILMAZ

Kalite Güvence Komisyonu
Program Kalite Geliştirme Komisyonu raporlarını, ders, öğretim üyesi ve mezun anketleri sonuçlarını değerlendirerek program yürütücülerine durum raporu verir ve gerekli önerileri sunar.

Y. Doç. Dr. Murat TABANLI (Başkan)
Y. Doç. Dr. Canan Gamze GÜLERYÜZ
Y. Doç. Dr. Ali GÖKŞENLİ
Ar. Gör. Ali Taner KUZU
Ar. Gör. Ahmet Raşit YILDIZ

Bitirme Tasarım Projesi Komisyonu
Bitirme tasarım projesi konularını belirler, öğrencilere dağıtır, değerlendirme esaslarını belirler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar.

Prof. Dr. Murat VURAL
Prof. Dr. Turgut GÜLMEZ
Y. Doç. Dr. Murat TABANLI (Başkan)

Laboratuvar Koordinatörü
Öğrenci Laboratuvarının düzenli çalışmasını denetler. Öğrencilerle ilgili deneylerin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmelerini sağlayıcı önlemleri alır ve durumu program yürütücüsüne rapor eder. Öğrenci laboratuvarlarının ileriye dönük yenileştirme, iyileştirme, bakım, onarım programlarını yapar, izler. Öğretim üyelerinden gelen yeni deney önerilerini değerlendirir.

Prof. Dr. Celaletdin ERGÜN

Transfer Öğrencileri Komisyonu
İç ve dış yatay geçiş, ÇAP ve Yandal programlarında yer alan öğrencilerin intibak programlarını hazırlar, uygular ve izler. Erasmus ve Farabi program öğrencilerinin danışmanlığını yapar.

Y. Doç. Dr. Murat TABANLI (ÇAP Danışmanı)
Y. Doç. Dr. Mustafa BAKKAL (Yandal Danışmanı)

Staj İşleri Koordinatörü
Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder, staj atölyesinde öğrencilerin emniyetli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır, staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci işlerine bildirir. Staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar.

Y. Doç. Dr. Canan Gamze GÜLERYÜZ