Fakülte İş Akış Dokümanları

Satın Alma İş Süreci

Ayniyat İş Süreci

Maaş İşleri İş Süreci

Öğrenci İşleri İş Süreci

Özlük İşleri İş Süreci

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları İş Süreci-Fakülte Sekreteri

Yazı İşleri İş Süreci