Profesörler

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kilica@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2403
Oda 544
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta dikicioglu@itu.edu.tr
Web adresi http://www.akademi.itu.edu.tr/dikicioglu
Dahili 2482
Oda 231
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Ahmet Arısoy
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta arisoyah@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2480
Oda 223
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Ahmet Güney
Telefon +90 212 285 34 60
Mobil
E-posta guney@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili
Oda Ayazağa
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Ata Muğan
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta mugan@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/mugan
Dahili 2723
Oda 308
Çalışma Alanları Mekanik, Hesaplamalı Mekanik, Deneysel Mekanik, Hesaplamalı Dinamik, Sonlu Elemanlar Yöntemleri, Ağsız Yöntemler, Yapısal Analiz, Optimizasyon, Mekatronik, Raylı Taşıtlar, Elektrikli Taşıtlar, Hibrid Taşıtlar, Hesaplamalı Nano Mekanik, Moleküler Dinamik, Moleküler Mekanik, Biyomekanik
Prof. Dr. Bedii Özdemir
Telefon +90 212 285 30 01
Mobil
E-posta bozdemir@itu.edu.tr
Web adresi http://www.akis.itu.edu.tr
Dahili
Oda Ayazağa
Çalışma Alanları Çalkantılı Akışlar, Yanma, Tepkimeli Akışlar, Yüzey Tepkimeleri, İki Fazlı Akışlar, Sesaltı ve Sesüstü Aerodinamik ve Karışım Akışları, Aeroakustik, Eksenel ve Radyal Fan ve Pompa Tasarımı, Uskur Tasarımı
Prof. Dr. Celaletdin Ergun
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta ergunce@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/ergunce
Dahili 2438
Oda 233
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Cem Parmaksızoğlu
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta parmaksizo@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2684
Oda 534
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Cem Soruşbay
Telefon +90 212 285 34 66
Mobil
E-posta sorusbay@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/sorusbay
Dahili
Oda Ayazağa
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Cengiz Tahir Bodur
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta bodurce@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2408
Oda 232
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Cevat Erdem İmrak
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta imrak@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/imrak/
Dahili 2576
Oda 224
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Ekrem Tüfekçi
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta tufekcie@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2650
Oda 218
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kececi@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/kececi
Dahili 2440
Oda 236
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Emin Fuad Kent
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kente@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2573
Oda 522
Çalışma Alanları Termodinamik
Prof. Dr. Erkan Ayder
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta aydere@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/aydere
Dahili 2698
Oda 419
Çalışma Alanları Pompalar, Kompresörler, Su Türbinleri, Su Türbinleri Model Deneyleri, Pompaların Tüm Alan Karakteristikleri, CFD, HAD
Prof. Dr. Haluk Erol
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta erolha@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/erolha
Dahili 2578
Oda 447
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Hasan Güneş
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta guneshasa@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/guneshasa
Dahili 2707
Oda 439
Çalışma Alanları http://www.cfd.itu.edu.tr/ --- Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Turbomakinalar
Prof. Dr. Hikmet Kocabaş
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kocabash@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/kocabash
Dahili 2468
Oda 428
Çalışma Alanları Sonlu Elemanlar Yöntemi, Mekanizmalar, Makina Parçaları ve Aksesuarları, Makina Tasarımı, CAD/CAM, Taşıt Mühendisliği ve Teknolojisi
Prof. Dr. Kadir Kırkköprü
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kirkkopruk@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/kirkkopruk
Dahili 2467
Oda 433
Çalışma Alanları Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Turbomakinalar, Isı Transferi, Polimer Akışlar, Reaktif Gaz Dinamiği
Prof. Dr. Kenan Yüce Şanlıtürk
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta sanliturk@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/sanliturk
Dahili 2781
Oda 432
Çalışma Alanları Yapısal Dinamik, Titreşim, Model Testi, Snm, Snm Optimizasyonu, Sonlu Elemanlar, Havacılık ve Uzay Yapıları
Prof. Dr. Levent Trabzon
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta levent.trabzon@itu.edu.tr
Web adresi www.mems.itu.edu.tr
Dahili 2437
Oda 232
Çalışma Alanları Surface Treatments and Science, Plasma Nitriding, Nano-Materials and Technology, Thin Film Deposition (Sculptured Thin Films), MEMS, NEMS, Microfluidics, Bio-materials, Microsystem Design and Modeling.
Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kuddusi@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/~kuddusi/
Dahili 2452
Oda 519
Çalışma Alanları Termodinamik, Isı Geçişi, Isı Geçişinde Sayısal Yöntemler, Mikro Ölçekli Isı Geçişi, Mikrokanal, Constructal Teorisi
Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta arpacial@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2415
Oda 309/5
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Mesut Gür
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta mesutgur@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/mesutgur
Dahili 2476
Oda 536
Çalışma Alanları Termodinamik, Isı Geçişi, Yanma/Gazlaştırma Teknikleri, Kurutma ve Proses Tekniği, Mikro Kanallar, Fan ve Pompalar, Isıtma-Soğutma-Havalandırma Teknolojileri, Endüstriyel Fırınlar
Prof. Dr. Murat Ereke
Telefon +90 212 285 34 67
Mobil
E-posta ereke@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/ereke/
Dahili
Oda Ayazağa
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Murat Vural
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta vuralmu@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/vuralmu
Dahili 2500
Oda 232
Çalışma Alanları İmalat Teknolojsi, Kaynak Mühendisliği, Konstrüksiyonların Tasarım ve İmalatı, Malzemelerin Kaynak Sırasındaki Davranışı, Kaynak Personelinin Eğitimi ve Sertifikalandırılması, Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği.
Prof. Dr. Mustafa Özdemir
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta ozdemirmu4@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/ozdemirmu4
Dahili 2544
Oda 244
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Nurdil Eskin
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta eskinn@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2407
Oda 506
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Özgür Turhan
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta turhanoz@itu.edu.tr
Web adresi http://www.akademi.itu.edu.tr/turhanoz
Dahili 2406
Oda 434
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta onbasiogl1@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/onbasiogl1
Dahili 2455
Oda 537
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Şafak Yılmaz
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta yilmazsaf@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2439
Oda 232
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta seniz@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/seniz
Dahili 2709
Oda 305
Çalışma Alanları Sistem Dinamiği ve Kontrol, Robotik, Mekatronik, Akıllı Sistemler
Prof. Dr. Turgut Özaktaş
Telefon +90 212 285 34 61
Mobil
E-posta ozaktast@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/ozaktast
Dahili
Oda Ayazağa
Çalışma Alanları
Prof. Dr. Vahit Mermertaş
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta mermertas@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2486
Oda 449
Çalışma Alanları Mekanik Titreşimler, Mekanizma Tekniği, Makina Dinamiği, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sayısal Çözümlemeler