Doçentler

Doç. Dr. Ali Gökşenli
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta goksenli@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/goksenli/
Dahili 2780
Oda 236
Çalışma Alanları Hasar Analizi, Mühendislik Malzemeleri, İmal Usulleri, Yüzey Kaplamaları
Doç. Dr. Ayhan Kural
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kuralayh@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2475
Oda 213
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Cemal Baykara
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta baykaracem@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/baykaracem
Dahili 2405
Oda 410
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Emin Sünbüloğlu
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta sunbuloglu@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/sunbuloglu
Dahili 2704
Oda 215
Çalışma Alanları Deneysel Gerilme Analizi, Demiryolları-Çeken ve Çekilen Araçlar, Biyomekanik, Sonlu Elemanlar (FEM), Statik ve Dinamik Malzeme Karakterizasyonu
Doç. Dr. Erdinç Altuğ
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta altuger@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/altuger
Dahili 2838
Oda 442
Çalışma Alanları İnsansız Hava Araçları, Robotik ve Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve Kontrolü, Görüntü Temelli Kontrol, Otonom Kara Taşıtları, Makina Teorisi ve Dinamiği, Endüstriyel Otomasyon
Doç. Dr. Erhan Böke
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta boke@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/boke/
Dahili 2713
Oda 220
Çalışma Alanları
Doç. Dr. İlker Murat Koç
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kocilk@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/kocilk
Dahili 2685
Oda 213
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Kenan Refah Kutlu
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kutluk@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2686
Oda 309/3
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Mehmet Salih Dokuz
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta dokuzme@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2504
Oda 307
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Mustafa Bakkal
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta bakkalmu@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/bakkalmu
Dahili 2775
Oda 236
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Özgen Akalın
Telefon +90 212 285 34 59
Mobil
E-posta akalin@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/akalin
Dahili
Oda Ayazağa
Çalışma Alanları Taşıt Tasarımı, Taşıt Dinamiği, Otomotiv Tribolojisi, İçten Yanmalı Motorların Dinamik ve Titreşimleri
Doç. Dr. Pınar Boyraz
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta pinar.boyraz@itu.edu.tr
Web adresi
Dahili 2473
Oda 309/4
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Serpil Kurt
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta kurtserp@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/kurtserp/
Dahili 2690
Oda 222
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Turgut Gülmez
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta gulmezt@itu.edu.tr
Web adresi http://web.itu.edu.tr/gulmezt
Dahili 2581
Oda 234
Çalışma Alanları
Doç. Dr. Zeki Yağız Bayraktaroğlu
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta zeki.bayraktaroglu@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/bayraktar6
Dahili 2474
Oda 305
Çalışma Alanları Otomotik Kontrol, Robotik